Geld van banken voor energiesector gaat vooral naar fossiel

Foto: ANP

Grote internationale banken stoppen hun geld voor energiebedrijven voor het overgrote deel in fossiele brandstoffen. Slechts 7 procent van de energiefinanciering van de geanalyseerde banken ging tussen 2016 en 2022 naar duurzame energie, concludeert een internationaal onderzoek van onder meer Fair Finance International, waar de Nederlandse Eerlijke Geldwijzer en Eerlijke Bankwijzer ook onder vallen.

Het geld van ING, Rabobank en ABN AMRO bestemd voor energiebedrijven ging in 2016 voor 94 procent naar fossiele brandstoffen. Door de jaren heen was hier wel een daling in te zien: in 2022 stopten de banken gezamenlijk nog 81 procent in fossiel. ING valt wel op, doordat de bank minder fossiel financierde in 2020, maar juist weer meer een jaar later.

De Eerlijke Bankwijzer wijst erop dat de transitie van ING naar duurzame energie veel trager gaat dan bij Rabobank en ABN AMRO. Wel is de “energieportefeuille” van ING veel groter dan die van de andere twee banken. Ook bij eerdere onderzoeken kwam naar voren dat ABN AMRO en Rabobank steeds meer opschuiven en dus meer duurzame energie financieren. Deze trend zet zich door, alleen bij de ING nog niet. Projectleider Barbara Oosters van de Eerlijke Bankwijzer noemt dat teleurstellend. “ING praat veel over duurzaamheid maar de praktijk ziet er heel anders uit. Het wordt tijd dat de overheid en toezichthouder ingrijpen.”

De drie banken hebben zich aangesloten bij een alliantie die stelt dat in 2030 ten minste 80 procent van de energie-investeringen duurzaam moet zijn om klimaatdoelstellingen te halen. Volgens het onderzoek stopten juist banken aangesloten bij de betreffende Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) minder geld in duurzame energiebronnen dan andere banken die niet zijn aangesloten bij de alliantie.

In totaal zijn zestig internationale banken onderzocht.

ING wijt de stijging van het aandeel fossiele investeringen in 2021 aan “de bijzondere marktomstandigheden” in 2020, toen de oliemarkt instortte tijdens de coronapandemie. Een jaar later waren de investeringen weer veel meer waard.

“In 2025 zal onze portefeuille olie- en gaswinning 12 procent kleiner zijn vergeleken met 2019 en meer dan gehalveerd in 2040. Onze financiering aan steenkoolcentrales zal per eind 2025 nagenoeg nul zijn”, laat de bank in een verklaring weten. “Tegelijkertijd willen we voorkomen dat de leveringszekerheid van onze energie en de betaalbaarheid daarvan in gevaar komt.”