Handel EU met Rusland sterk afgenomen, toch nog veel verkeer

Foto: ANP

De handel van de Europese Unie met Rusland is flink afgenomen sinds de Russische inval in Oekraïne. In het derde kwartaal van 2022 is de daling extra sterk te zien. Dit is een effect van de door de EU aan Rusland opgelegde invoer- en uitvoerbeperkingen voor verschillende producten. Ondanks de daling is er nog wel veel handelsverkeer.

De import en de export zijn sterk gedaald. Tussen februari 2022 en september 2022 is het Russische aandeel in de import vanuit landen buiten de EU afgenomen van 6,4 procent naar 3,8 procent. In diezelfde periode nam de export naar Rusland af van 2,3 procent naar 1,1 procent. Het handelstekort van de EU met Rusland was in september 2022 9,7 miljard. In maart 2022 was het verschil tussen de import uit en export naar Rusland nog ongeveer het dubbele.

Het aandeel van Rusland in import door EU-landen van kolen, aardgas, aardolie, kunstmest, ijzer en staal is sterk afgenomen. Rusland draaide zelf de gaskraan bijna volledig dicht, maar veel EU landen zetten ook in op vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit andere landen. Daarmee wilden ze minder afhankelijk worden van Rusland voor de eigen energievoorziening, zodat het Kremlin gasleveringen niet als drukmiddel tegen de EU kan inzetten.

De import uit Rusland nam niet bij alle goederen af. Bij nikkel, onder andere belangrijk voor de productie van elektrische auto’s, is er juist een lichte stijging te zien.