Rechter haalt streep door strengere regels chemiebedrijf Chemours

Foto: ANP

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht hoeft zich toch niet aan strengere regels over de uitstoot van bepaalde stoffen te houden. De rechtbank in Den Haag bepaalde deze week dat de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de regels niet hebben gevolgd toen zij een strengere milieuvergunning oplegden aan het bedrijf.

Chemours maakt in Dordrecht PFAS, een zogeheten forever chemical. Dat is een stof die nauwelijks afbreekbaar is en zich kan ophopen in het milieu of in het menselijk lichaam. Daar kan het spul dan schade aanrichten.

Om dat tegen te gaan besloten de Gedeputeerde Staten de milieuvergunning van Chemours enkele jaren geleden aan te scherpen. Zo moest het bedrijf de uitstoot verminderen en beter meten waar die stoffen terechtkomen.

De provincie stelde dat er nieuwe technieken waren om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, maar dat was te hoopvol, vond de rechter. Die techniek is immers nog niet getest en het is dus ook niet gezegd dat die geschikt is voor Chemours.

Ook stoot Chemours stoffen uit die volgens de provincie schadelijker zijn dan eerder werd aangenomen. Daarom werden die gelijkgesteld aan zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Voor dit soort stoffen gelden strengere regels en die legde Zuid-Holland dan ook op aan Chemours. Maar dat had de provincie pas mogen doen na gedegen onderzoek en een risicoanalyse, stelt de rechter. Ook door deze bepalingen gaat dus een streep.

Verder zijn er nog enkele voorschriften over de omgang met afvalstoffen en het meten en registreren van de uitstoot geschrapt. Daarvan moet de provincie beter uitleggen waarom die nodig zijn om het milieu te beschermen.

Door de uitspraak van de rechter blijft de oude milieuvergunning op deze punten van kracht. Die was veel soepeler dan de nu grotendeels afgewezen milieuvergunning. Zuid-Holland wilde daarin dat Chemours de uitstoot van de GenX-stof FRD, een van de stoffen die vrijkomt bij de productie van kunststoffen als teflon, met 99 procent zou terugdringen. Ook het lozen van dat goedje in het water van de Merwede zou sterk moeten worden verminderd.