Aedes: nieuw kabinet moet volkshuisvesting ‘topprioriteit’ maken

Foto: ANP

Ook het volgende kabinet moet zich blijven inzetten voor betaalbare huren, nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Daarvoor pleit de branchevereniging voor woningbouwcorporaties Aedes. Met het vorige kabinet zijn daar al afspraken over gemaakt. “Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering”, aldus Aedes, die politieke partijen tien punten meegeeft als input voor hun verkiezingsprogramma’s.

Een van die punten stelt dat de nieuwe minister van Volkshuisvesting de regie moet pakken, met een “visie op ruimtelijke ordening en concrete acties”. Zo zal de nieuwe bewindspersoon namens het kabinet onder meer nieuwbouwplannen moeten ondersteunen om de nieuwbouw op gang te houden. “In iedere gemeente en ieder nieuwbouwproject moet minimaal 30 procent van de woningen een sociale huurwoning zijn.” De regels voor corporaties voor middenhuurwoningen moeten soepeler worden, eist Aedes.

De brancheorganisatie ziet dat de opgaven op de woningmarkt zich opstapelen. Zo loopt de bouw van nieuwe woningen vast, terwijl er sprake is van een woningtekort. “De urgentie is groot”, stelt Aedes, dat op lokaal en regionaal niveau al afspraken heeft gemaakt om tot oplossingen te komen. “Om op de juiste weg verder te gaan is een kabinet nodig dat koers houdt, doorpakt en regie neemt. Volkshuisvesting verdient een centrale plek in het regeerakkoord.”

Woningcorporaties zijn onder de huidige kabinetsplannen verantwoordelijk voor de bouw van 300.000 woningen tot 2030. In totaal moeten er tot die tijd 900.000 huizen bij komen, maar dat lijkt tot nu toe niet te lukken. In februari kwam het kabinet nog met een nieuw wetsvoorstel, dat ervoor moet zorgen dat dit doel wel gehaald wordt. Huizen moeten daarmee bovendien beter worden verdeeld over het land. Met dat wetsvoorstel wilde het kabinet meer grip krijgen op de woningbouw.