SER roept grote bedrijven op snel man-vrouwverhouding te melden

Foto: ANP

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept grote bedrijven op snel te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top van hun bedrijf als zij dit nog niet hebben gedaan. In het Diversiteitsportaal op de website van de SER moeten bedrijven uiterlijk eind oktober aangeven hoe bij hen de verhouding is tussen mannen en vrouwen in de top en subtop. Maar volgens een woordvoerster hebben nog niet alle bedrijven aan hun verplichting voldaan.

Het portaal moet ruim 5000 bedrijven helpen om meer vrouwen op belangrijke posities te krijgen. De woordvoerster van de SER laat weten dat veel bedrijven al hebben voldaan aan deze rapportageverplichting. “Er wordt nu veel gerapporteerd en dat is heel positief”, zegt ze. Hoeveel bedrijven inmiddels aan hun verplichting hebben voldaan, kan ze niet vertellen.

De SER maakt de gegevens van alle bedrijven die de rapportage hebben ingevuld in januari openbaar. Bedrijven kunnen dan ook hun gegevens vergelijken met die van andere ondernemingen.

De ruim 5000 bedrijven vallen onder een wet voor meer vrouwen in de top. In die wet is bepaald dat de raad van commissarissen van grote vennootschappen voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. De bedrijven moeten jaarlijks hun man-vrouwverhoudingen, streefcijfers, plannen van aanpak en resultaten delen met de SER.

Voordat die wet begin vorig jaar inging, hadden sommige bedrijven een scheve verhouding tussen mannen en vrouwen. Inmiddels is dit verbeterd. De Tilburgse hoogleraar Mijntje L├╝ckerath-Rovers zei vorige maand in de jaarlijkse Dutch Female Board Index dat negen op de tien beursgenoteerde bedrijven genoeg vrouwen in de raad van commissarissen heeft om aan dit vrouwenquotum te voldoen. Het aandeel van vrouwen in besturen is echter blijven steken op 15 procent. Het percentage nieuwe vrouwelijke bestuursleden is daarnaast gedaald, van 16 procent vorig jaar naar 13 procent dit jaar. In de besturen geldt geen quotum, wel een streefcijfer.

Dankzij alle rapportages kunnen bedrijven van elkaar leren, reageert een woordvoerder van werkgeversvereniging VNO-NCW en MKB-Nederland. De koepel meldt met zijn leden betrokken te zijn geweest bij de invoering van het quotum. “Talloze studies wijzen uit dat diversiteit loont, zowel voor ondernemingen zelf als voor de gehele economie”, zegt de woordvoerder.