Gemeenten stoppen met inhuren payroll-arbeidskrachten

Foto: ANP

De gemeenten willen stoppen met het inhuren van payroll-arbeidskrachten. Bestaande contracten worden uitgediend, maar zullen vanaf 2028 niet meer worden verlengd.

De maatregel maakt deel uit van de nieuwe cao voor gemeentepersoneel waarover werkgevers en de vakbonden FNV, CNV en CMHF het eens zijn geworden. De leden van de bonden moeten zich nog over het resultaat uitspreken.

Bij payrolling zijn mensen niet in dienst bij de organisatie waarvoor ze werken, maar staan ze op de loonlijst van een payrollbedrijf. De Rijksoverheid heeft het inhuren van externen al langer vanwege de hoge kosten aan banden gelegd.

Maar bij gemeenten is de inhuur van externe krachten de laatste jaren opgelopen tot gemiddeld 17 procent van de salariskosten. Vooral bij kleinere gemeenten worden vaak externe krachten ingehuurd, stelt een woordvoerder van FNV. “Dat kan oplopen tot 30 procent van de medewerkers.”

Met ingang van 1 januari 2028 moet dat afgelopen zijn. Werkgevers en vakbonden zijn het erover eens dat de toename van externen een niet gewenste ontwikkeling is. Ze hebben afgesproken dat een arbeidsovereenkomst voortaan het uitgangspunt moet zijn en dat de externe inhuur naar “aanvaardbare en verantwoorde proporties” moet worden teruggebracht. Externen inhuren mag nog wel, maar bij voorkeur alleen voor tijdelijke werkzaamheden en bij ziekte.

Het is de bedoeling dat de nieuwe cao voor het einde van dit jaar wordt bekrachtigd.