FNV: uitzendwerk opmaat voor werkloosheid, niet de oplossing

Foto: ANP

Werklozen die via uitkeringsinstantie UWV gaan werken via een uitzendbureau hoeven niet automatisch te rekenen op vast werk. Sterker nog, volgens vakbond FNV is uitzendwerk eerder een garantie om weer werkloos te worden. Dat concludeert de bond op basis van een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB) en uitkeringsinstantie UWV.

Volgens vicevoorzitter van FNV Kitty Jong zou het UWV mensen juist moeten helpen om een passende baan te vinden met zicht op een vast contract. “En niet weer zo snel mogelijk aan een uitzendbaantje of flexcontract. Het risico op nieuwe werkloosheid is dan levensgroot.” FNV vindt dan ook dat de uitkeringsinstantie zou moeten stoppen met grootschalig inhuren van uitzendbureaus. “Flex is niet de oplossing, flex is het probleem”, betoogt Jong. “67 procent van de uitzendkrachten komt daarna weer in de WW.”

Jong verwijst daarbij naar cijfers van het UWV over de eerste helft van 2020. Ook in de jaren daarvoor ging het om minimaal een derde van de uitzendkrachten, komt naar voren uit de cijfers. Daarbij schrijft het UWV verder dat uitzendkrachten vaker in de WW terechtkomen dan werknemers die direct in dienst zijn bij een werkgever. FNV spreekt van een “vicieuze flexcirkel”: werkloze mensen krijgen via het UWV een baan bij via een uitzendbureau, om vervolgens weer in de WW te belanden.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) erkent dat “nog te veel mensen langs de zijlijn blijven staan en onvoldoende toegang hebben tot werk”. Maar volgens de brancheorganisatie vervullen uitzendbureaus juist voor deze groep een “belangrijke opstapfunctie”. De ABU zegt het dan ook jammer te vinden dat de vakbonden dat miskennen. “Om de kans op werk voor zoveel mogelijk mensen te vergroten is het van cruciaal belang dat we de kennis en kracht van UWV, gemeenten en ABU-leden blijven bundelen, verder versterken en samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt”, aldus de brancheclub.

Het UWV laat weten dat het onderzoek van de FNV onder meer laat zien dat “er een grote uitdaging voor ons ligt” op de Nederlandse arbeidsmarkt. “Er heerst grote krapte, er is sprake van een kwalitatieve mismatch en er staan mensen aan de kant die willen werken en ook nodig zijn, maar die extra hulp nodig hebben”, aldus de uitkeringsinstantie in een verklaring. “Dit is een gezamenlijke uitdaging voor alle partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt, zoals gemeenten, vakbonden, uitzenders en UWV.”