Oud-bankier verliest hoger beroep in Libor-schandaal

Foto: ANP

Voormalig topbankier Tom Hayes is er niet in geslaagd zijn veroordeling voor het manipuleren van rentetarieven ongedaan te maken. Als handelaar voor de banken UBS en Citi maakte hij volgens aanklagers verboden afspraken om het rentetarief Libor in hun voordeel te manipuleren. Hoewel hij zijn straf heeft uitgezeten, probeerde Hayes in hoger beroep zijn onschuld te bewijzen. Een Londens hof van beroep ging niet mee in het betoog van Hayes.

Libor staat voor een rentetarief dat banken bij elkaar in rekening brachten als ze elkaar geld uitleenden. Hayes zou door prijsafspraken dat tarief kunstmatig hoog hebben gehouden, maar volgens de ex-bankier zelf viel alles binnen de toegestane grenzen. De rechter was het daar niet mee eens, omdat banken elkaar voor de laagst mogelijke vergoeding geld hadden moeten uitlenen.

Hayes werd in 2015 veroordeeld tot veertien jaar cel. Later werd dat verlaagd naar elf jaar. Hij kwam vrij nadat hij de helft van die straf had uitgezeten.

Ook een andere voor de rentefraude veroordeelde ex-bankier, Carlo Palombo, lukte het niet om zijn naam te zuiveren. Hij was als handelaar werkzaam voor Barclays en werd in 2019 veroordeeld voor het manipuleren van het Euribor-tarief, een tegenhanger van Libor.

Hayes en Palombo hebben veertien dagen om bij de hoogste Britse rechtbank in beroep te gaan.

Het renteschandaal trof ook de Rabobank. Medewerkers van die Nederlandse bank werden veroordeeld voor hun aandeel in de fraude. Rabobank zelf trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro voor de Libor- en Euribor-fraude met toezichthouders in Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De Libor-rente gold als maatstaf voor rentes op andere leningen en was op die manier belangrijk voor biljoenen euro’s aan transacties. In de zomer van vorig jaar werd die voor het laatst vastgesteld.