Beleggers noemen actie Ajax-directeur Alex Kroes ‘heel erg dom’

Foto: ANP

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt het “heel erg dom” dat Alex Kroes aandelen Ajax kocht in de week voordat naar buiten kwam dat hij de nieuwe directeur zou worden van de voetbalclub, ongeacht of het om handel met voorkennis ging of niet. “Kroes heeft denk ik niet moedwillig gepoogd om een ritje met het aandeel te maken, het was gewoon dom”, zegt VEB-directeur en voormalig bestuurder bij toezichthouder AFM Gerben Everts.

Dinsdag kondigde de raad van commissarissen (rvc) van Ajax aan om Kroes per direct te schorsen omdat hij met voorkennis gehandeld zou hebben. Kroes weerspreekt de beschuldiging op LinkedIn en zegt de aankoop juist gedaan te hebben om zo “vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen”.

Of het om handel met voorkennis ging en dus om een strafbaar feit, hangt volgens Everts af van de concreetheid van de informatie waarover Kroes beschikte ten tijde van de aankoop. “Als Kroes op de dag van de transactie bijvoorbeeld wist van een voorgenomen besluit, dan is het concreet.”