Groot deel werklozen jonger dan 25 jaar en op zoek naar bijbaan

Foto: ANP

Van alle werklozen in de eerste maanden van dit jaar waren ruim vier op de tien jonger dan 25 jaar. Het grootste deel van hen, zo’n 80 procent, volgde bovendien nog onderwijs. Zij zijn vaak op zoek naar een bijbaan. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO en externe onderzoekers.

Volgens het CBS hadden de meeste mensen tot 25 jaar voorheen een commercieel beroep, zoals verkoopmedewerker. Ook werkten zij relatief vaak in de transport- of logistieksector – als vakkenvuller – of in de dienstverlenende sector als horecamedewerker.

Het tweejaarlijkse onderzoek richtte zich op onbenut arbeidspotentieel, waar werklozen deel van uitmaken. Niet alleen blijken jongeren in het eerste kwartaal van dit jaar oververtegenwoordigd onder werklozen, ook zijn veel van hen zogeheten onderbenutte deeltijdwerkers. Dat is de groep mensen met een baan die beschikbaar is om meer uren te werken. Deze bestaat voor bijna de helft uit mensen jonger dan 25 jaar, aldus de onderzoekers.

Verder meldt het CBS dat de meeste werklozen voorheen een bedrijfseconomisch of administratief beroep hadden. Deze beroepen komen overigens ook onder werkenden het meest voor, stelt het CBS daarbij. Met name werklozen ouder dan 25 jaar hadden voorheen een bedrijfseconomisch of administratief beroep.

De werkloosheid was het hoogst in de transport en logistiek (6,3 procent van de beroepsbevolking), gevolgd door dienstverlening (4,7 procent). Het openbaar bestuur en de sector zorg en welzijn kampt met de minste werkloosheid, respectievelijk 1,7 en 2 procent.