Overbelast energienetwerk belemmert groei bedrijven, meldt NVM

Foto: ANP

De impact van het overbelaste energienetwerk op de bedrijfsruimtemarkt wordt steeds urgenter en belemmert de groei van bedrijven, waarschuwt makelaarsvereniging NVM Business. Op ruim de helft van de bedrijventerreinen in Nederland is geen capaciteit beschikbaar voor de extra afname van elektriciteit. Voor ruim drie op de tien locaties geldt dat er voorlopig geen stroom beschikbaar is. Slechts 5 procent van de bedrijventerreinen beschikt over voldoende elektriciteit.

Vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt hard getroffen en ook distributiecentra lopen tegen de grenzen van het energienet aan. Naast uitdagingen met het energienet is er volgens de NVM een groot tekort aan beschikbare grond, waardoor het steeds moeilijker is geschikte en duurzame locaties voor bedrijfsruimtes en bedrijventerreinen te vinden.

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economie. Ze bieden een werkplek aan 30 procent van de beroepsbevolking en dragen 40 procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei. De beperkte ruimte op het stroomnet maakt bedrijven terughoudend met investeringen. Ook vallen nieuwbouwprojecten stil door een tekort aan bouwkavels en gebrek aan ruimte op het energienet.

Vooral het mkb, de groeimotor van de economie, dreigt daardoor vast te lopen, waarschuwt voorzitter Irene Flotman van NVM Business. “Dat is zorgwekkend, omdat het zowel het lokale bedrijfsleven als de bredere nationale economie belemmert en de concurrentiepositie van Nederland verzwakt”, aldus Flotman die het nieuwe kabinet oproept om een aanpak te ontwikkelen voor het energienetwerk en ruimtegebrek.

Duurzame oplossingen zoals energiehubs zouden volgens Flotman uitkomst kunnen bieden. In deze hubs combineren bedrijven de opwekking, opslag en een slim gebruik van het elektriciteitsnet om pieken in vraag en aanbod op te vangen. In Tholen is deze maand de eerste energiehub in Nederland gerealiseerd. Dat voorbeeld zou volgens haar ook in andere regio’s navolging moeten krijgen.