Nieuws in de boekenkast: Wokabulary

Foto:

Termen zoals ‘woke’ en ‘cancelcultuur’ vliegen ons inmiddels regelmatig om de oren. Het is meestal wel duidelijk dat de begrippen beladen zijn, maar toelichting blijft vaak achterwege. Reden voor Nieuws.nl om voor ‘Nieuws in de boekenkast’ filosoof Floris van den Berg te interviewen, auteur van ‘Wokabulary’. 

Het wokewoordenboek ‘Wokabulary’ is niet alleen bedoeld om de woordenschat van woke te verhelderen – zo lezen we op de achterkant van het boek – maar bekritiseert deze ook. Tegelijkertijd levert Van den Berg in Wokabulary kritiek op doorgeslagen antiwokisme.

De woordenschat van woke: waarom is het juist nu zo belangrijk daar iets van te begrijpen?

Omdat we middenin een woke-pandemie zitten. Wokabulary is een medicijn en vaccin tegen de intolerante gekheid van de uitwassen van woke.

Wat hoop je dat de lezer begrijpt na het lezen van Wokabulary? 

Dat het wokisme een taalrevolutie is, waarin een nieuw, ideologisch geladen vocabulaire aan iedereen wordt opgedrongen door een intolerante minderheid. Woorden betekenen in het wokisme dikwijls niet meer wat mensen denken dat ze betekenen. Dit nieuwe vocabulaire leidt tot een Babylonische spraakverwarring. 

Er wordt geëist dat mensen zich aan dit nieuwe politiek-correcte vocabulaire houden. Dit leidt tot denkdwang. ‘Wakkertaal’, zoals Jan Kuitenbrouwer het noemt, is een instrument om een radicaal-links, intolerant, politiek programma op ondemocratische wijze in te voeren en aan de meerderheid op te leggen. Ik hoop dat mensen na het lezen van Wokabulary het gevaar van woke helder inzien, dat ze paal en perk stellen aan de steeds toenemende eisen van de zogenaamde Social Justice Warriors. Ik hoop dat lezers van mijn woordenboek het dubbelzinnige vocabulaire van woke ontmaskeren.

Waarom was het voor jou persoonlijk belangrijk Wokabulary te schrijven?

Woke is een culturele revolutie die een bedreiging vormt voor de kernwaarden van de liberale democratie. Ik wil de verworvenheden van de Verlichting – wetenschap, rationaliteit, objectiviteit, vrijheid van expressie, feminisme, secularisme, mensenrechten en secularisme – beschermen tegen de ondermijning daarvan door woke.

Wat lees je op dit moment? 

Ik lees doorgaans een dozijn boeken tegelijkertijd. Wat eruit springt, is ‘Hope Is an Imperative’ van de milieufilosoof David Orr. Daarin onderzoekt hij wat ecologisch onderwijs in moet houden. Hoe maken wij onderwijs ‘planet proof’? Momenteel is ons onderwijssysteem gericht op het opleiden van mensen die – op wat ‘greenwashing’ na – deel gaan uitmaken van het probleem van ecologische destructie, niet van de oplossing. 

Ik vind woke een verspilling van tijd, niet alleen van mijzelf, maar van iedereen. We moeten ons bezighouden met het oplossen van het meeste acute probleem: de mensheid die afstevent op een ecologische catastrofe. Dat ik toch tijd heb verspild met mijn Wokabulary is omdat ik denk dat universiteiten en onderwijsinstellingen alleen kunnen bijdragen aan het zoeken naar oplossingen als die kwalitatief gelijk blijven. Woke ondermijnt dat. Mijn strijd tegen woke komt voort uit een bezorgdheid. Ik wil het wetenschappelijk en academisch klimaat beschermen. Op Wokabulary volgt dan ook binnenkort een monografie, getiteld ‘Het spook van woke’.

Wat zijn je dromen voor de toekomst? 

Wereldvrede, een volledig veganistische wereld, een wereld zonder religie, een wereld waar overal de mensenrechten worden gerespecteerd. Een wereld die duurzaam is en waar de ecologische apocalyps is afgewend. Een wereld die is ontsnapt uit de kapitalistische fuik van consumentisme en oneindige groei. Een wereld vrij van fossiele brandstoffen, een wereld zonder mensen met gaten in hun spijkerbroeken. Ik droom ervan dat mijn boeken verkocht en besproken worden. Mijn plannen zijn om door te blijven schrijven, omdat ik als Don Quichot de noodzaak voel te strijden voor een wereld met minder leed en meer geluk.

‘Wokabulary’ is online verkrijgbaar via Uitgeverij Aspekt of via uw eigen boekhandel.