Kottervisserijclub valt uit elkaar door ruzie tussen havensteden

Foto: ANP

Door een groot meningsgeschil over de toekomst van de Nederlandse visserij valt kottervissersorganisatie VisNed uiteen. Kottervissers in Urk willen graag actievoeren voor het behoud van visgronden, maar hun collega’s aan de Noordzeekust en in Noord-Hollandse havens zijn minder bereid tot verzet en zouden zaken als het Klimaatakkoord en de toegenomen aandacht voor het milieu meer als een gegeven beschouwen.

Vanwege het conflict hebben de vissers in alle havens behalve Urk hun lidmaatschap van VisNed opgezegd. Alleen de zogeheten producentenorganisatie voor Urk is met ingang van volgend jaar nog lid van de belangenbehartiger, bevestigt VisNed-directeur Pim Visser na berichtgeving in diverse media. Hij spreekt van een “verlamming van de belangenbehartiging”.

Wat de nieuwe situatie betekent voor het voortbestaan van VisNed, durft de directeur niet te zeggen. Op kleinere dossiers wil hij in ieder geval de rest van dit jaar nog verdergaan met het vertegenwoordigen van de kottervissers. Maar hij rekent er niet meer op dat de in totaal vijf producentenorganisaties achter de kottervisserskoepel nog tot een verzoening kopen. “Die kans acht ik niet zo groot. Er was eerder al een bemiddelingstraject en dat is mislukt.”

Kottervissers vissen op tong, schol en garnalen. Nederland telt nog ongeveer 250 van deze vissers. Het merendeel is nu nog aangesloten bij VisNed. Maar er bestaan meerdere visserijorganisaties. Zo is er ook de Nederlandse Vissersbond. Een van de dossiers waarover binnen VisNed onenigheid bestaat is het zogeheten Noordzeeakkoord. Het kabinet trekt daarvoor 74 miljoen euro uit om vissers uit te kopen die willen stoppen met vissen. Dat zou nodig zijn om ruimte te creƫren op de drukke Noordzee en de druk op visgronden iets te verlichten. Maar met name in Urk is veel verzet tegen deze gang van zaken.