Floriade mag kabelbaan in gebruik nemen

Foto: ANP

De Floriade mag een kabelbaan die twee delen van het terrein in Almere met elkaar verbindt, per direct in gebruik nemen.

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de gemeente Almere de vergunning daarvoor mocht afgeven. Die blijft dus in stand.

De kabelbaan bestaat uit zeven masten met kabels waaraan 34 cabines hangen en kruist de snelweg A6. De bedoeling is de attractie te gebruiken tijdens de Floriade in 2022, maar ook al dit jaar tijdens de preview van de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Twee inwoners waren het niet eens met de komst van de kabelbaan. Volgens hen zijn de bestuurlijke procedures rondom de vergunning niet goed gevolgd. Ze wezen erop dat de attractie al is gebouwd voordat er een vergunning voor was.

Dat klopt, zegt de voorzieningenrechter, maar dat hoeft niet te leiden tot het afbreken van de kabelbaan. De gemeente heeft naderhand alsnog een vergunning verleend en die procedure was in orde.

Verder betoogden de twee inwoners dat er geen maatschappelijke noodzaak zou zijn voor zo’n kabelbaan en dat inwoners van Almere niet op de Floriade zitten te wachten. Daar ging de rechter niet in mee.

Ook hun zorgen over de verkeersveiligheid op de A6 en een in de buurt gelegen beverburcht liet de rechter buiten beschouwing, omdat de klagers op enige afstand daarvandaan wonen en hun woon- en leefklimaat niet wordt aangetast.

Over de Floriade in Almere is al het nodige te doen geweest. Zo valt het project een stuk duurder uit dan gedacht en heeft de organisatie moeite om sponsors te vinden. Ook wordt de bouw gehinderd door de stikstofproblemen en de coronacrisis.