Staatsbosbeheer mag dieren in Oostvaardersplassen laten grazen

Foto: ANP

Staatsbosbeheer mag edelherten, heckrunderen en konikpaarden laten grazen in natuurgebied de Oostvaardersplassen in Flevoland. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoeft niet handhavend op te treden tegen de natuurbeheerder, oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Geen beweidingsverbod

De Stichting Welzijn Grote Grazers wilde dat de minister een beweidingsverbod zou instellen voor grote grazers in de Oostvaardersplassen. Volgens de stichting mishandelt Staatsbosbeheer de dieren, door ze in een gebied te laten lopen waar onvoldoende geschikt voedsel is. Een deel van de vegetatie is volgens de stichting giftig. Ook worden de grazers volgens de stichting blootgesteld aan dierziekten en zware metalen in de bodem. Bovendien zou er onvoldoende schoon en geschikt drinkwater zijn.

Gezondheid en welzijn in orde volgens CBb

Het CBb verwerpt die argumenten. De minister heeft volgens het college aannemelijk gemaakt dat de dieren genoeg te eten hebben en anders worden bijgevoerd. De dieren leven in het wild en kiezen zelf waar ze gaan grazen. Ze hebben voldoende voedsel, water en schuilmogelijkheden. Er zijn geen zieke, zwakke of afwijkende dieren gezien, aldus het CBb.

De minister hoeft ook geen oordeel te hebben over elk individueel dier. Ze mag de gezondheid en het welzijn van de grazers beoordelen op het niveau van de hele kudde.

Tegen de uitspraak van het CBb is geen beroep meer mogelijk.