Nieuwe kabinet besluit volgend jaar over opening Lelystad Airport

Foto: ANP

Het nieuwe kabinet wil volgend jaar een beslissing nemen over de opening van Lelystad Airport, staat in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De vier partijen erkennen dat er rond de luchtvaart “diverse uitdagingen” spelen op het gebied van stikstof, fijnstof, geluidsoverlast en de kwaliteit van de leefomgeving. Maar de partijen willen ook dat Nederland, mede door de sterke positie van Schiphol, voor grote bedrijven aantrekkelijk blijft.

In het akkoord reppen de partijen van een “integrale oplossing” die zekerheid en perspectief moet bieden voor zowel de zogeheten hubfunctie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. “Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvliegroutes in ogenschouw nemen”, zo valt te lezen. Dan gaat het ook om de veiligheid en te realiseren woningen.

De partijen benadrukken dat Nederland door de aanwezigheid van Schiphol via de lucht uitstekend is verbonden met de rest van de wereld. Daarbij zorgt de luchthaven direct en indirect voor veel werkgelegenheid. Dat zorgt ervoor dat Nederland aantrekkelijk is voor internationaal opererende bedrijven. “Die sterke hubfunctie willen we behouden”, aldus de vier partijen. “Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur.”

Het kabinet wil verder het vliegen van korte afstanden ontmoedigen. Luchtvaartbelastingen zouden verder Europees gelijk moeten zijn. Verder zet het kabinet meer in op biokerosine en synthetische luchtvaartbrandstof.

Schiphol benadrukt in een reactie op het akkoord de ruimte voor de hub Schiphol in combinatie met de opening van Lelystad. Daarmee bevestigt het coalitieakkoord de benadering van de Luchtvaartnota die dezelfde coalitiepartijen eerder overeenkwamen. “De nieuwe coalitie omarmt de ambitie om Nederland te blijven verbinden met de wereld”, aldus Schiphol. De luchthaven zegt ook aan de slag te gaan met de uitdagingen waar het voor staat.

In het vorige regeerakkoord was afgesproken dat Lelystad vakantievluchten gaat overnemen van Schiphol, dat daardoor meer ruimte krijgt zich te ontwikkelen als internationaal knooppunt. Daardoor wordt volgens Schiphol de verdeling van het vliegverkeer beter. De opening van Lelystad was door de coronacrisis al uitgesteld naar november dit jaar en liep mede door de trage voortgang van de formatie verdere vertraging op.