Rijkswaterstaat verwacht windkracht 10 bij Urk

Foto: ANP

Rijkswaterstaat verwacht dat er vrijdagavond langdurig windkracht 10 zal staan bij Rotterdamse Hoek nabij Urk. Rotterdamse Hoek is de plek waar de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk van de Noordoostpolder bij elkaar komen. Door de storm en de hoge waterstand in het IJsselmeer zullen buitendijkse gebieden langs de oostkust van het meer en langs de Vechtmonding te maken krijgen met wateroverlast, aldus de dienst.

In de IJssel-Vechtdelta en in het zuidoostelijk deel van het IJsselmeer komt het water hoog te staan volgens Rijkswaterstaat. De waterschappen nemen maatregelen en laten de dijken extra controleren. De grote rivieren en de Maas hebben een licht verhoogde waterstand, maar daar worden geen grote problemen verwacht door de storm. Waterschap Limburg is alert op veel regen in het weekend.