Provincie Gelderland praat met personeel over ‘slechte’ werksfeer

Foto: ANP

De provincie Gelderland heeft maandagochtend een informatiesessie gehouden voor het personeel, naar aanleiding van de berichten van afgelopen weekeinde over sociale onveiligheid op de werkvloer. Die besloten sessie werd georganiseerd door de directie en het bestuur van de provincie.

“Het personeel is bijgepraat en heeft vragen kunnen stellen”, aldus een woordvoerster van gedeputeerde Peter Drenth. Hij heeft in zijn portefeuille onder meer personeelszaken en organisatie.

De Gelderlander publiceerde vrijdag op basis van gesprekken met diverse ambtenaren een verhaal waarin een angstcultuur wordt geschetst in de provincietop. Zo zouden John Berends, de commissaris van de Koning, en een aantal van zijn naaste medewerkers zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van het provinciehuis in Arnhem. Het zou hierbij vooral gaan om verbaal grensoverschrijdend gedrag, zoals schreeuwpartijen, roddelen, pestgedrag en intimidatie. Daarnaast zou er soms ook sprake zijn van lichamelijk grensoverschrijdend gedrag.

De provincie nam zaterdag in een verklaring afstand van de beweringen die in De Gelderlander werden gedaan. Maandagavond komt het presidium, bestaande uit de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters van de partijen in de Staten, bijeen voor een extra vergadering naar aanleiding van de “recente berichtgeving over meldingen van sociale onveiligheid op de werkvloer”. Drenth, net als Berends een CDA’er, is daarbij als portefeuillehouder ook aanwezig namens het college van gedeputeerden.

De ondernemingsraad (or) van de provincie Gelderland heeft al laten weten de verhalen over de problemen met de sociale veiligheid te herkennen. Het is niet bekend of de or deze signalen al heeft besproken met Berends.

Volgens De Gelderlander wil de commissaris de aansturing van zijn kabinet (het team van ambtenaren om hem heen) in eigen hand nemen in plaats van dat dit via de directeur van de provincie gaat. Het college heeft eind mei goedkeuring gegeven aan dit plan. De or bracht daarna echter een negatief advies uit. “Dit stemt tot nadenken over de vraag of de aansturing van het kabinet wel zo georganiseerd moet worden als in het voorgenomen besluit is voorgesteld”, liet de provincie zaterdag weten.