Provincie Groningen maakt 7,5 miljoen euro vrij voor Zernike Campus

Foto: IFG

De provincie Groningen heeft 7,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het nieuwe fonds Shared Facility Capital. Daarmee worden nieuwe open innovatiefaciliteiten mogelijk op de Zernike Campus.

Shared Facility Capital

Dankzij de realisatie van het nieuwe fonds wordt innovatie mogelijk voor startups en R&D-afdelingen (onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen) op de Campus. ‘Van bezit naar gebruik, meer onderlinge verbinding en meer shared facilities op Campus Groningen’, zo wordt het doel omschreven. Het fonds wordt ondergebracht bij Investeringsfonds Groningen (IFG).

Innolabs

“De provincie Groningen vindt het belangrijk dat deze zogenaamde shared facilities worden gerealiseerd”, aldus gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen. “Zo kunnen ze voor een lange periode hun toegevoegde waarde laten zien op de Campus en voor de regio.”

“De realisatie van het Shared Facility Capital zal naar verwachting de impact van de reeds aanwezige open innovatiefaciliteiten – Innolab Agrifood en Innolab Chemistry & Engineering – vergroten.” De genoemde Innolab Chemistry & Engineering zal in het eerste kwartaal van 2022 worden geopend.

Betere samenwerking met bedrijven

“Deze faciliteiten moeten als uitgangspunt hebben dat meerdere bedrijven er gebruik van kunnen maken. En dat het de verbinding op de Campus en in de regio tussen bedrijven versterkt”, licht fondsmanager van het IFG, Jan Martin Timmer, toe.

Het IFG werkt al jaren nauw samen met belanghebbenden in en rond de Campus en heeft inmiddels via fondsen onder andere geïnvesteerd in het UMCG Protonentherapiecentrum en Innolab Groningen.

Bron: Groningen.nieuws.nl