Groningen stelt regelingen voor tegen energie-armoede inwoners

Foto: Provincie Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten in Groningen komt met een voorstel voor een ‘energiebespaarlening’. Deze lening is bedoeld voor huishoudens met lage inkomens die willen investeren in energiebesparende maatregelen. Daarnaast stellen ze het ‘Ontwikkelfonds lokale energie’ voor, om te zorgen dat inwoners en energiecoöperaties meeprofiteren van duurzame en lokale energieprojecten.

Met de voorstellen wil de provincie Groningen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met de energietransitie, aldus het persbericht van de provincie. Ook stimuleert de provincie met deze leningen activiteiten om de energietransitie te versnellen en om doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen.

Energiearmoede

Uit onlangs verschenen onderzoek van TNO blijkt dat 550.000 Nederlandse huishoudens te maken hebben met energiearmoede. Energiearmoede komt veel voor in de provincie Groningen.

Het gaat om huishoudens met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis. Deze huishoudens hebben vaak moeite om hun maandelijkse energielasten te betalen. Met een steeds verder oplopende gasprijs worden de uitdagingen alleen maar groter, aldus provincie Groningen.

De provincie wil energiearmoede tegengaan door bewoners de mogelijkheid te geven een lening aan te gaan voor energiemaatregelen. Nu komt deze groep vaak niet in aanmerking voor dergelijke leningen. Hiervoor bedacht de provincie, samen met gemeenten en kredietbanken, de energiebespaarlening.

Energiebespaarlening

Via deze regeling kunnen huishoudens met een smalle portemonnee een lening aanvragen voor energiemaatregelen, zoals het isoleren van het huis en het dichten van kieren. Er kan maximaal 2.500 euro geleend worden. Er is budget om maximaal 1000 leningen te verstrekken.

De lening is aan te vragen tegen gunstige voorwaarden, aldus de Provincie. De rente bedraagt 0,9 procent. Met de maatregelen kunnen huishoudens meer besparen dan ze maandelijks betalen aan aflossing en rente, is het idee.

Ontwikkelfonds lokale energie

Een ander belangrijk aandachtspunt volgens de provincie is dat er gezorgd moet worden dat inwoners meeprofiteren van de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals zon- en windparken. Het ontbreekt lokale initiatieven nu vaak aan kapitaal om vanaf het begin mee te doen in projectontwikkeling.

Hiervoor richt de provincie een nieuw ontwikkelfonds op. Het ‘Ontwikkelfonds lokale energie’ moet het voor energiecoöperaties makkelijker maken om vroegtijdig te participeren in duurzame energieprojecten. Het ontwikkelfonds wordt onderdeel van het al bestaande ‘Fonds Nieuwe Doen’. Vanuit het fonds is 4,5 miljoen euro beschikbaar voor energiecoöperaties.

Vervolg

De twee regelingen worden nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Begin 2022 worden de regelingen opengesteld en volgt meer informatie over de aanvraagvoorwaarden.