Waterstand in grote rivieren stijgt verder dan verwacht

Foto: ANP

De waterstand in de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel komt hoger uit dan woensdag werd verwacht. Rijkswaterstaat en de waterschappen denken dat de Rijn bij Lobith maandag een hoogste stand van ruim 14,5 meter boven NAP zal bereiken en daarna mogelijk nog verder stijgt. Woensdag dacht Rijkswaterstaat nog aan een hoogste stand van tussen de 12 en 13 meter boven NAP.

Het hoge water wordt met name veroorzaakt door enorme regenbuien in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland. En de waterstand in de rivieren was al hoog omdat het de laatste maand veel heeft geregend. Hoogwater in de rivieren is in de winter niet ongebruikelijk, maar komt in de zomer uiterst zelden voor, aldus de waterbeheerders. De uiterwaarden zijn in de zomer volop in gebruik voor recreatie en vee, maar stromen nu helemaal vol. Ook waterbergingen gaan vollopen.

Waterschap Rivierenland heeft het werk aan de dijkversterkingsprojecten Gorinchem-Waardenburg en Wolferen-Sprok stilgelegd. Op plekken waar aan dijken werd gewerkt, zijn verstevigende maatregelen getroffen. Tussen Gorinchem en Waardenburg is de dijk aan de buitenkant extra bedekt. Medewerkers van het waterschap inspecteren de dijken. Als de waterstand tot boven de 15 meter boven NAP bij Lobith stijgt, wordt dijkbewaking ingesteld. Het waterschap gaat volgende week ook coupures in de dijken sluiten om overstromingen te voorkomen.

Vanwege de hoge waterstand rijden de stadsbussen in Nijmegen vanaf vrijdag niet meer over de Waalkade, die onder water zal lopen. Dat betekent dat veel bushaltes in het centrum van de stad voorlopig vervallen. Diverse gemeenten langs de grote rivieren sluiten laaggelegen parkeerplaatsen af, want die stromen ook vol. Campings aan het water, zoals in Gendt en in Oosterhout, moeten leeggeruimd worden.