Maas Cleanup: vrijwilligers gezocht om de Maasoevers en zijrivieren op te ruimen op 14 augustus

Foto: Jonathan Vos

De Maas en haar zijrivieren hebben hun ongekende krachten laten zien. Nu het water gezakt is, komt er een gigantische hoeveelheid afval aan de oppervlakte. Schone Maas, Schone Rivieren, LIVES en Maas Cleanup roepen daarom iedereen op om de handen uit de mouwen te steken voor een extra Maas Cleanup op 14 augustus.

Er moet behoorlijk wat gebeuren dus alle hulp is welkom, aldus de organisatie achter Maas Cleanup. Groepen vrienden, collega’s en families worden aangemoedigd om aan de slag te gaan zodat Limburg en haar riviernatuur weer schoon wordt.

Dat schoonmaken moet wel op een veilige manier gebeuren en zonder de natuur verder te beschadigen. In overleg met waterbeherende partijen, de veiligheidsregio’s, terreinbeheerders en lokale overheden is er daarom een overzichtskaart gemaakt van waar en wanneer er opgeruimd kan worden. Op die manier worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Maas Cleanup

“Met heel veel vrijwilligers en in samenwerking met bedrijven en waterbeherende partijen gaan we de schouders eronder zetten”, aldus Maas Cleanup-coördinator Noï Boesten.

Maas Cleanup is een beweging van bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. Het doel is samen het afvalprobleem op te lossen in plaats van het te veroorzaken. Door ook het bedrijfsleven te betrekken bij een schonere omgeving, kan kennis worden ingezet voor duurzaamheid. Bovendien stimuleert Maas Cleanup organisaties die meedoen zelf ook duurzamer aan de slag te gaan. “We willen deze problemen bij de bron aanpakken: een échte oplossing vinden, waardoor onze Maas beter beschermd kan worden.”

World Cleanup Day 18 september

Ook na 14 augustus komt er nog een kans om te helpen met opruimen. Op 18 september is de wereldwijde opruimactie World Cleanup Day. In 180 landen krijgt de planeet dan gelijktijdig een schoonmaakbeurt. Ook Maas Cleanup organiseert dan een grote opruimdag in het stroomgebied van de Maas.

Petitie ‘Maas in de Wet’

Om de opruimacties kracht bij te zetten, vraagt Maas Cleanup daarnaast nog om aandacht door middel van een petitie. Met de petitie ‘Maas in de Wet’ willen ze de politiek oproepen om van de Maas een eigen rechtspersoon te maken. Als dat lukt, zou de Maas de eerste beschermde rivier van Nederland zijn. Door de rechten voor de Maas anders te regelen heeft de Maas dan zelf het recht om vrij van zwerfafval en andere vervuiling te stromen. Na Maas Cleanup Day wordt de petitie aangeboden bij de Tweede Kamer.

Aanmelden

Wil je graag helpen? Meld je dan aan via de website voor een opruimmoment op 14 augustus of teken je eigen opruimactie in op de kaart. Informatie over hoe je zelf een opruimactie voorbereidt en aanmeldt vind je op maascleanup.nl. Aanmelden voor de Maas Cleanup Day op 18 september kan ook via de website.

Bron: Peel-en-maas.nieuws.nl