Jongeren Netwerk Limburg (JNL) uit Sittard maakt kans op Appeltje van Oranje 2022

Foto: Jongeren Netwerk Limburg

Het JNL uit Sittard maakt kans op een Appeltje van Oranje 2022. Vanaf 12 januari kan het Nederlands publiek de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door te stemmen op JNL als favoriet. Er zijn in totaal 39 projecten in de race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen kan tot en met 21 januari via appeltjevanoranje.nl.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar ‘kansengelijkheid voor álle jongeren’. Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar projecten die zich inzetten om alle jonge mensen gelijke kansen te geven en controle te laten nemen over het eigen leven. Denk hierbij aan projecten waarbij een jongere is geholpen en zich vervolgens inzet voor andere leeftijdsgenoten. Kansenongelijkheid is een urgent probleem in onze samenleving, dat door de coronacrisis groter is geworden. De projecten die kans maken op de Appeltjes van Oranje pakken dit probleem succesvol aan en het Oranje Fonds vindt dan ook dat zij steun en erkenning verdienen. Reden om de uitreiking in 2022 om dit thema te laten draaien en daarmee te benadrukken dat álle jongeren ertoe doen.

Dankzij projecten als Young Perspective van het JNL voelen jongeren dat zij ertoe doen en hoeven zij er niet alleen voor te staan in Nederland. Dat is al een bijzondere prestatie op zich, maar er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Het project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen.

JNL aan het woord

“Jongeren denken en beslissen wat ons betreft nog te weinig mee op allerlei niveaus; de school, de wijk, de gemeente of de instelling. Er wordt nog te weinig beleid gemaakt mét jongeren samen met als gevolg dat dit beleid onvoldoende aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren zelf.
Via ons concept Young Perspective, dat uit aan het groeien is tot hét netwerk voor jongerenparticipatie in Limburg, versterken wij de initiatieven die inspraak en medezeggenschap tot doel hebben zoals leerlingenraden, jeugd- en jongerenraden en cliëntenraden. We leren ze nog beter te participeren en invloed uit te oefenen en helpen hen hun eigen achterban nog beter te bereiken. Via ons concept bereiken wijzelf heel direct honderden jongeren per jaar, terwijl de leerlingenraden, jeugd- en jongerenraden en cliëntenraden op hun beurt weer duizenden jongeren vertegenwoordigen en bereiken op scholen, in gemeenten en binnen instellingen waar zij in zorg zijn of zijn geweest.
Voor de diverse groeperingen organiseren we jaarlijks een event waar kennisdeling, deskundigheidsbevordering en netwerken centraal staan. Door het jaar heen willen we deze groepen met elkaar in verbinding gaan brengen via een online platform waar ze met elkaar in contact kunnen treden en waar via aansprekende webinars, e-learning en presentaties kennis kan worden opgedaan over het bevorderen van jongerenparticipatie. Het online platform is op dit moment nog in ontwikkeling.
We gaan daarnaast zelf het gesprek aan met vertegenwoordigers (directie, management, professionals) van gemeenten, instellingen en scholen om het belang van jongerenparticipatie te benadrukken en hen te stimuleren om dat op een hoger plan te krijgen. Als we dan vervolgens zien dat diverse bij ons aangesloten jeugd- en jongerenraden duizenden jongeren weten te bereiken met onderzoeken naar hun wensen en behoeften over o.a. veiligheid, wonen, zorg, hulp en vrijetijdsbesteding dan weten we dat er resultaten worden geboekt. Als we dan ook nog horen dat de aanbevelingen op basis van deze onderzoeken vertaald worden naar beleid en zichtbare veranderingen teweegbrengen voor jongeren, dan hebben we ons doel bereikt.” Aldus Tim Dings, bestuurslid van het Jongeren Netwerk Limburg.

Koning Willem-Alexander

De prijzen worden in mei uitgereikt door Koning Willem-Alexander, omdat 2022 een lustrumjaar is. In andere jaren neemt Koningin Máxima de uitreiking voor haar rekening. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom versterken en verbinden zij organisaties, vrijwilligers en donateurs die bijdragen aan een verbonden samenleving. Zij doen dit dankzij steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, onze Vrienden en diverse andere partners. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.