Subsidie verhoogd voor Drentse bloemetjes en bijtjes

Foto: Midden-drenthe.nieuws.nl

De provincie Drenthe stelt extra subsidie beschikbaar voor de bloemetjes en de bijtjes. De regeling ‘Groene bewonersinitiatieven’ is verhoogd van 20.000 naar 50.000 euro.

Steeds meer inwoners van Drenthe helpen mee met het bij- en vlindervriendelijk maken van de omgeving. Daardoor is het aantal subsidieaanvragen de laatste tijd flink gestegen.

Met de subsidie kunnen inwoners zich inzetten voor openbaar groen. Denk daarbij aan het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen van landschapselementen.

Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘We zien dat steeds meer mensen zich bewust worden van het belang van biodiversiteit in hun eigen buurt. De afgelopen twee jaar zijn er al veel mooie initiatieven ontstaan. Door de subsidie nu te verlengen, kunnen nog meer mensen samen de handen uit de mouwen steken. En daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren.’

Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de afname van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Vooral met de bijen, vlinders en andere insecten gaat het niet goed.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er steeds minder geschikt leefgebied is. Met deze subsidieregeling, die ook beschikbaar was in 2019 en 2020, kunnen inwoners een steentje bijdragen aan de verbetering van dit leefgebied.

Inwoners van Drenthe kunnen de subsidie aanvragen via de website van de Provincie Drenthe.

Bron: Midden-drenthe.nieuws.nl