Tijdelijke terrassen bij sportkantines

Foto: Pixabay

Sportverenigingen in De Fryske Marren mogen bij hun kantines tijdelijk een terras inrichten, dan wel vergroten. Dit zodat ze in het tweede coronajaar toch nog enige omzet kunnen draaien.

Vorig jaar verzochten twee sportverenigingen om extra terrasruimte. Vanwege de strengere coronamaatregelen is hier toen geen besluit over genomen. Omdat die ruimte er nu wel is, wordt het verzoek gehonoreerd en als een algemeen verzoek opgevat.

Alle sportverenigingen mogen een tijdelijk terras inrichten, dan wel het bestaande terras vergroten. Dat kan zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, maar tot uiterlijk 1 november 2021. Mits de maatregelen het toelaten, mogen de terrassen tot uiterlijk 22.00 uur ’s avonds geopend zijn. Tijdens de zomerstop is het niet toegestaan om de sportkantines en bijbehorende terrassen te openen.

Bron: Defryskemarren.nieuws.nl