Eer­be­toon voor co­ro­nahel­pers in Gou­den Boek van de pro­vin­cie Lim­burg

Foto: Provincie Limburg

Met een speciale pagina in het Gouden Boek eert de provincie Limburg iedereen die tijdens de coronacrisis zijn steentje heeft bijgedragen. Het eerbetoon is bedoeld voor alle coronahelpers in Limburg: zorgverleners, hulpverleners, maar ook anderen die een belangrijke bijdrage leverden in Limburg.

Het is daarmee niet alleen een eerbetoon aan zorgverleners in ziekenhuizen, verpleeginstellingen, thuiszorg of huisartspraktijken. Het is ook bedoeld voor de politieagenten, brandweermannen en -vrouwen, boa’s, ondernemers, onderwijsgevenden, andere functionarissen en burgers die de maatschappij onder moeilijke omstandigheden draaiend hielden.

Het Gouden Boek

In het Gouden Boek van de provincie Limburg worden speciale gebeurtenissen gememoreerd, zoals bezoeken van het Koninklijk Huis, ontvangsten van staatshoofden of bijzondere jubilea. Daar is nu dus een speciale pagina aan toegevoegd. De laatste alinea van de tekst luidt:

‘Een groot appèl werd gedaan
op degenen die de crisis bestreden;
specifiek op zorgverleners, hulpverleners
en op allen die Limburg draaiende hielden.
Generiek op alle Limburgers’

Vier handtekeningen onder eerbetoon

Onderaan de pagina staan vier handtekeningen. Gouverneur Johan Remkes ondertekende namens de provincie Limburg. Verder hebben de voorzitters van de Veiligheidregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord, respectievelijk Annemarie Penn-te Strake en Antoin Scholten, hun handtekening gezet. Ook oud-gouverneur Theo Bovens, die begin dit jaar het plan opvatte voor deze pagina, zette zijn handtekening.

Bron: Leudal.nieuws.nl