Kermissen in Limburg: Venray en Panningen gaan door

Foto: Pixabay

In Venray en Panningen gaan de kermissen door. Van 30 juli tot en met 4 augustus 2021 vindt de kermis van Venray plaats. Ook de kermis in Panningen staat er dit jaar weer.

Wel zijn er in verband met de maatregelen enige aanpassingen. Zo wordt de kermis in Panningen een familiekermis, gericht op kinderen tot en met 13 jaar en hun families.

De kermis in Venray

Van 30 juli tot en met 4 augustus 2021 vindt de kermis van Venray plaats op het terrein van de Wetteling en een gedeelte van de Zuidsingel, tussen de rotondes Leunseweg en Langstraat. Het College van B&W stemde hiermee in na een positief advies van de Veiligheidsregio voor deze locatie.

Meestgestelde vragen

De meestgestelde vragen legde onze lokale journalist voor aan de gemeente.

Waarom heeft de gemeente gekozen voor een kermis op de Wetteling?

“We moeten voldoen aan de geldende coronaregels. Dat betekent bijvoorbeeld dat je het evenemententerrein moet afsluiten. Ook moet je bezoekers tellen en in- en uitgangen creëren. Dit was in het centrum niet te doen, gezien de diverse bezoekersstromen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die er wonen, verzorgers die hun klanten komen helpen, winkelend publiek en horecabezoekers. Zij moeten een vrije doorgang hebben. Dat lukt niet als je met in- en uitgangen werkt en mensen telt.”

Staan er net zo veel attracties als normaal?

“Jazeker, het is een volwaardige kermis.”

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het allemaal coronaproof verloopt?

“We tellen de bezoekers omdat er een maximum aantal gelijktijdig aanwezig mag zijn op het kermisterrein. Dit is om te zorgen dat we de anderhalve meter in acht nemen. Om hieraan te voldoen komen, hangen boven de toegangspoorten sensoren. Deze sensoren tellen het aantal bezoekers, door de hoogte te meten van objecten die onder de sensor bewegen. Er worden dus geen (persoonlijke) gegevens opgeslagen.

We hebben de attracties en verkoopzaken verspreid over het terrein en rondom alle zaken wordt voldoende ruimte bewaard. Daarnaast zijn bij de grote attracties zogenoemde opstelruimtes gecreëerd. Daar kunnen mensen wachten totdat ze aan de beurt zijn. Verder wordt op het kermisterrein een looproute gecreëerd, zodat bezoekers elkaar zo min mogelijk kruisen.”

Mag iedereen gewoon op het kermisterrein komen?

“Jazeker. We willen het open karakter van de kermis behouden. We willen iedereen in de gelegenheid stellen om de kermis te bezoeken. Vandaar dat we ervoor kiezen om niet met toegangsbewijzen te werken. Gevolg is wel dat we alles moeten inrichten op de anderhalve-meter-regel.”

Is er een maximum aantal mensen op het kermisterrein? En zo ja, hoe weet ik of het vol is?

Voor kermissen geldt dat we uit moeten gaan van één persoon per vijf vierkante meter. In totaal komt dat neer op maximaal 3.710 bezoekers tegelijkertijd.

“Op de site www.venraybloeit.nl wordt een dashboard geplaatst waarop bezoekers vooraf kunnen zien hoe druk het op dat moment is. Daarnaast zullen matrixborden bij de ingangen worden geplaatst. Daarop wordt, indien van toepassing, ook vermeld of het terrein op dat moment vol is. Bezoekers die spontaan langskomen bereiken we op die manier.”

Moet ik een testresultaat of een vaccinatiebewijs hebben om op de kermis te komen?

“Nee, er is geen testresultaat of vaccinatiebewijs nodig. Maar heeft u klachten? Blijf dan thuis.”

Hoe laat begint en eindigt de kermis?

“De kermis begint op vrijdag 30 juli 2021 om 15.00 uur. Ze wordt officieel geopend door wethouder Loonen. De overige dagen begint de kermis om 13.00 uur. Op alle dagen is de eindtijd 24.00 uur. De laatste kermisdag is woensdag 4 augustus 2021.”

Als ik vanuit het centrum naar het kermisterrein wil wandelen of andersom, wat is dan de route?

“Er worden wandelroutes aangebracht via de Langstraat en de Leunseweg. Het is niet de bedoeling om via de Kruisstraat naar het kermisterrein te lopen. Op de eerste plaats omdat we eventuele overlast voor de omwonenden willen voorkomen, maar op de tweede plaats omdat u vanaf de Kruisstraat niet het kermisterrein op kunt.”

Zijn er straten afgezet? En zo ja, welke?

“Alleen het stuk Zuidsingel tussen de rotondes Langstraat en Leunseweg is afgesloten. Daarnaast is de Sportlaan afgesloten voor verkeer. Stoks Meubelen is wel bereikbaar.”

Is dit eenmalig en staat de kermis volgend jaar weer in het centrum?

“De kermis op deze locatie is eenmalig, in verband met alle coronamaatregelen. We gaan ervan uit dat we volgend jaar weer gewoon een gezellige kermis in het centrum organiseren.”

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de omliggende wijken bereikbaar blijven?

“Daar zijn we volop mee bezig. Meer informatie hierover volgt binnenkort.”

Is er een omleiding voor doorgaand verkeer?

“Daar zijn we volop mee bezig. Meer informatie hierover volgt binnenkort.”

Wat gebeurt er met de dorpskermissen?

“Onze insteek is dat alle dorpskermissen doorgaan. De kermissen die al geweest hadden moeten zijn krijgen dan een nieuwe datum, verderop in de zomer.”

Meer informatie

Een aantal vragen kan de gemeente nog niet beantwoorden. Het gaat dan om de vragen hoe de gemeente wil zorgen dat kermisbezoekers niet overal in de omliggende wijken parkeren, of er in het centrum ook iets te doen zal zijn, en of er ook horeca aanwezig zal zijn. Hier is de gemeente nog volop mee bezig is. Meer informatie daarover volgt binnenkort. Zie ook: Venray.nieuws.nl 

De kermis in Panningen

De kermis in Panningen wordt een familiekermis, gericht op kinderen tot en met 13 jaar en hun families. Ze staat op het Raadhuisplein, de Raadhuisstraat en een gedeelte van de Markt (aan de zijde van de Raadshuisstraat), vanaf vrijdag 9 juli tot en met woensdag 14 juli 2021.

Gokzaken en grote attracties staan niet op de kermis. Een volledige kermis coronaproof organiseren blijkt gezien de korte voorbereidingstijd niet haalbaar. Daarom is gekozen voor deze opzet met een familiekermis. Zo kunnen de mensen in Peel en Maas toch het kermisgevoel beleven.

Afstand houden, gezondheidscheck en registreren

De kermis wordt ook in Panningen ruim opgezet, zodat iedereen genoeg afstand kan houden. Het kermisterrein wordt afgezet en er komt een ingang waar een check plaatsvindt op het aantal bezoekers. Mensen kunnen de kermis bezoeken zonder toegangstest. Wel gelden de volgende regels.

  • Iedereen houdt anderhalve meter afstand (behalve mensen die op hetzelfde adres wonen).
  • Bij de ingang vindt een gezondheidscheck plaats en worden mensen geregistreerd (zoals dat ook in de horeca gebeurt).
  • Er geldt een maximum aantal mensen dat tegelijkertijd op het kermisterrein mag zijn: één persoon per vijf vierkante meter.
  • Deze regels gelden ook voor mensen die gevaccineerd zijn.

Horeca

De horeca in Panningen werkt aan een eigen plan voor horeca-activiteiten tijdens de kermis. Dit plan moet nog door de gemeente beoordeeld worden.

Andere kermissen

Het is de bedoeling om ook de kermissen later in het jaar in Peel en Maas door te laten gaan. Per kermis wordt bekeken onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Dit hangt af van de coronasituatie van dat moment. De kermissen in Helden, Maasbree, Egchel en Kessel konden eerder dit jaar helaas niet doorgaan.

Voor meer informatie, zie Peel-en-maas.nieuws.nl