Zeeland onderzoekt oplossing voor onveilige Deltaweg (N256)

Foto: Pixabay

De Provincie Zeeland gaat samen met belanghebbenden aan de slag om een structurele oplossing te bedenken voor de verkeersproblematiek op de Deltaweg (N256).

Deltaweg hoog op de prioriteitenlijst

De Deltaweg (N256) is één van de belangrijkste verkeersaders in Zeeland. Het gaat om het stuk tussen Goes en de afslag Noord-Beveland. In het zomerseizoen is het daar extra druk door het toeristenverkeer. Er ontstaan vaak files, en er gebeuren regelmatig ongelukken.

In een persbericht stelt de provincie dat ze een veilige en vlotte doorstroming op de Zeeuwse wegen belangrijk vindt. Daarom gaat ze samen met de omgeving en betrokken gemeenten aan de slag met het bedenken van een oplossing.

Veiligheid, doorstroming, klimaat en mobiliteit

In het voorjaar van 2019 zijn een aantal ideeën uitgewerkt die gebruikt worden als vertrekpunt, aldus de provincie. De komende periode organiseren ze verschillende (digitale) gesprekken en bijeenkomsten. Tijdens deze sessies willen ze kijken naar veiligheid, doorstroming, natuur, klimaat en slimme mobiliteit. Uiteindelijk wordt alle verzamelde input uitgewerkt in een plan. Dit wordt dan voorgelegd aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Harry van der Maas:

Ik vind het belangrijk dat elke Zeeuw ’s avonds veilig en vlot thuiskomt. Het wordt tijd dat we de Deltaweg aanpakken. Goed dat we nu samen met de omgeving aan de slag gaan om een structurele oplossing te bedenken. Elk ongeluk is er immers één te veel.”

Kortetermijnmaatregelen

Ondertussen zijn er al verschillende kortetermijnmaatregelen van kracht. De bedoeling is om zo in ieder geval ook nu de verkeersveiligheid en doorstroming op de Deltaweg te verbeteren. De bermen zijn verhard en is er een bypass gemaakt voor fietsverkeer. Ook zijn er mottoborden en een snelheidsdisplay geplaatst. Hiermee worden weggebruikers op hun gedrag gewezen.

De komende periode wordt bij de Zandkreekdam nog een veiligere landbouwroute gecreëerd. De verkeerslichten worden ook nog aangepast, zodat deze in de toekomst zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

Planning provincie Zeeland

Er wordt nu zoveel mogelijk input verzameld. In het najaar van 2021 wordt de input uitgewerkt. De provincie verwacht in het voorjaar van 2022 een oplossingsrichting voor te leggen aan Provinciale Staten.

Meer informatie over de organisatie en de aanpak van de Planstudie Deltaweg is te vinden op de website van Provincie Zeeland.