Geen herbenoeming president-commissaris Tata Steel Nederland

Foto: ANP

De president-commissaris van Tata Steel Nederland, Peter Blauwhoff, wordt niet herbenoemd. De Nederlander heeft geen steun van de Indiase top van Tata Steel voor een tweede termijn. Die wil een directe vertegenwoordiging hebben in de toezichthoudende raad van de Nederlandse tak van het bedrijf.

De beslissing uit India volgt op de loskoppeling van het slecht presterende Britse onderdeel van de Nederlandse tak, waartoe ook het hoogovencomplex in IJmuiden behoort. De Nederlandse directie gaat rechtstreeks rapporteren aan de top van Tata. Zo’n verandering kan de organisatie slagvaardiger maken, meent Tata Steel. Met de stap bereidt Tata Steel zich waarschijnlijk ook voor op een verkoop van het onderdeel. Recent leek het er al op dat de Nederlandse tak zou worden verkocht aan de Zweedse staalproducent SSAB.

Blauwhoff treedt per 13 juli na vier jaar terug. “Ik vond het een voorrecht om in deze periode de raad van commissarissen te mogen leiden en was daar graag verder mee gegaan”, zegt hij. Na het vertrek van Blauwhoff neemt vicevoorzitter Marius Jonkhart de voorzittersrol tijdelijk over. Naast Jonkhart zitten Leni Boeren en topman van de Europese tak van Tata Steel Henrik Adam in de raad.

Blauwhoff vertrekt ook als commissaris van Tata Steel in India. Hij was daar de enige Nederlandse commissaris.

Vorig jaar werd directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel Nederland aan de kant gezet. Zijn onverwachte vertrek zorgde voor veel ophef omdat hij bekend stond als een voorvechter van de Nederlandse belangen bij de top van het moederconcern in India. Die wilde een flinke reorganisatie doorvoeren. Maar Henrar had met de vakbonden afspraken gemaakt, waardoor er bij de Nederlandse tak van het bedrijf lange tijd geen gedwongen ontslagen mochten vallen.

Volgens Blauwhoff staat Tata Steel de komende tijd voor grote uitdagingen “met betrekking tot de omgeving en decarbonisatie”, oftewel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In de huidige plannen voor Tata Steel IJmuiden om te vergroenen wordt gebruikgemaakt van het opslaan van de uitgestoten CO2 in de bodem van de Noordzee. Verder gaat Tata sneller dan gepland de overlast van het hoogovencomplex in IJmuiden beperken.