Toch compensatie voor alle boeren na waterschade Limburg

Foto: ANP

Boeren die buiten de huidige waterschaderegelingen voor de wateroverlast in Limburg vallen, krijgen toch een tegemoetkoming voor de geleden schade. Dat zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland deed eerder zijn beklag over de huidige regelingen, waardoor sommige boeren buiten de boot vallen.

Schaderegeling wateroverlast Limburg

Sinds afgelopen vrijdag, toen een kaart van het schadegebied gepubliceerd werd, werkt het ministerie aan het vormgeven van de regeling. Volgens de woordvoerster geldt de regeling ook voor alle landbouwbedrijven in de uiterwaarden.

Onderscheid binnen- en buitendijkse schade

Volgens LTO hebben Noord-Brabantse agrariërs in de omgeving van Boxmeer geen recht op compensatie in de huidige regeling. Zij telen gewassen in de uiterwaarden van de rivier de Maas en hebben ook last hebben van de wateroverlast in Limburg. Ze vallen niet onder de regeling als de uiterwaarden volgens de overheid bedoeld zijn als waterberging. Dat zijn gebieden die soms onder water kunnen worden gezet. De boeren vinden dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen binnen- en buitendijkse schade.

Schade 2,3 miljoen euro

LTO registreerde al ruim tweehonderd meldingen van aangesloten boeren die buiten de regeling leken te vallen. Bij elkaar opgeteld is de schade goed voor een geschatte schade van ongeveer 2,3 miljoen euro. Die schade komt door het verloren gaan van bijvoorbeeld aardappelen, snij- en korrelmaïs, graszaad, gras- en hooiland. De verwachting is dat het probleem bij meer boeren speelt, maar die zich nog niet hebben gemeld.