Finkers tegen coalitiepartijen: stop afvalwaterlozingen in Twente

Foto: ANP

Er moet een einde komen aan ondergrondse lozingen van miljoenen liters verontreinigd afvalwater per dag in Twente door olie- en gasbedrijf NAM. Daartoe roept Herman Finkers op in een brief aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De cabaretier woont zelf ook in het gebied.

Bij de oliewinning in het Drentse Schoonebeek gebruikt de NAM stoom om de olie minder stroperig te maken, zodat die makkelijker kan worden opgepompt. Het afvalwater dat daarbij overblijft, wordt in lege gasvelden in Twente gepompt. Het bevat giftige chemicaliƫn die onder meer worden toegevoegd om leidingen te beschermen tegen corrosie.

Volgens de NAM zit het verontreinigde water onder de grond veilig opgeborgen, maar bewoners van de regio hebben daar al jaren grote twijfels over. Er wordt “levensgevaarlijke roulette” gespeeld, zegt Finkers tegen het ANP. Hij noemt aardschokken, verzakkingen en lekkages als mogelijke risico’s. Hij weet zich gesteund door lokale en provinciale bestuurders van alle vier de coalitiepartijen.

“Dit kan Groningen in het kwadraat worden”, waarschuwt Finkers. Naast aardbevingsgevaar bestaat in Twente namelijk ook een risico dat giftige en kankerverwekkende stoffen in het grondwater terechtkomen. Dat kan de volksgezondheid in gevaar brengen en ook landbouwgrond onbruikbaar maken.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) plaatste deze activiteit van de NAM eerder dit jaar onder verscherpt toezicht nadat een scheur was ontdekt in een buis. Maar het injecteren van afvalwater is inmiddels weer hervat. Financiƫle motieven gaan daarbij voor gezondheid en veiligheid, stelt Finkers.

De zaak heeft ook aandacht gekregen in de Tweede Kamer, waar stemmen opgaan om de lozingen te stoppen. Maar minister Stef Blok (Economische Zaken) zegt ze niet zomaar te kunnen verbieden, omdat de NAM een vergunning heeft. Een motie om met deze vorm van oliewinning te stoppen haalde het afgelopen najaar niet. Van de coalitiepartijen stemde alleen de ChristenUnie voor.

Finkers roept de partijen opnieuw op de gaswinning met behulp van stoominjecties als een niet langer wenselijke vorm van mijnbouw te bestempelen. “Het beste lijkt mij: laat die olie gewoon zitten”, zegt hij. Maar het is ook mogelijk het afvalwater te zuiveren. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Duitsland en de Verenigde Staten. “Nota bene door Nederlandse bedrijven.”