Nieuwe coalitie Overijssel sluit gedwongen uitkoop van boeren uit

Foto: ANP

Boeren in de provincie Overijssel hoeven de komende vier jaar niet bang te zijn dat ze onder dwang worden uitgekocht. In het coalitieakkoord dat BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP donderdagavond op een school in Zwolle presenteerden, staat dat van “gedwongen onteigening voor stikstofreductie of natuuruitbreiding” in ieder geval tot de volgende provinciale verkiezingen in 2027 geen sprake is. “Onze werkwijze moet voorkomen dat we zaken moeten afdwingen”, schrijven de partijen in hun akkoord, genaamd ‘Schouder aan schouder’.

Overijssel hanteert daarmee dezelfde lijn als bijna alle andere provincies waar de BBB in de coalitie is gekomen. Alleen in Noord-Holland, waar de BBB met VVD, GroenLinks en PvdA in het college zit, is gedwongen onteigening niet helemaal uitgesloten in het akkoord.

De BoerBurgerBeweging veroverde bij de verkiezingen op 15 maart in Overijssel maar liefst 17 van de 47 zetels in de Provinciale Staten. Het CDA, dat decennialang in het provinciebestuur zat, is nu met vier zetels veroordeeld tot een rol in de oppositie. BBB gaat samenwerken met VVD, GroenLinks (beide vier zetels), PvdA (drie) en SGP (twee).

Deze partijen zeggen trots te zijn op “het vele moois dat Overijssel te bieden heeft” en noemen specifiek “de mensen, de ruimte en de bedrijvigheid”. In het coalitieakkoord van zo’n 40 pagina’s schetsen ze hun beoogde werkwijze (“zoveel mogelijk sturen op doelen, ruimte voor maatwerk en alleen regels waar dat echt nodig is”) en zoeken ze nadrukkelijk verbinding met de inwoners. De coalitie wil met alle boeren in gesprek over hun ideeën voor hun toekomst. Halverwege de bestuursperiode, in 2025, maken de partijen de balans op en kijken ze of er moet worden bijgestuurd.

In het hoofdstuk over platteland, landbouw en natuur komen veel zaken terug uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied dat Overijssel vorige week heeft ingediend bij het Rijk. “We willen de juiste balans tussen de natuur en de omgeving mét een duurzaam perspectief voor ondernemers. Het eerlijke verhaal is dat er ook veel zal veranderen.”

De coalitie wil de woningbouw versnellen, meer fietsroutes realiseren, het openbaar vervoer verbeteren en zich inzetten voor de terugkeer van een treinstation in Staphorst. Daarnaast hebben de vijf partijen als doel om van Overijssel de “mkb-vriendelijkste” provincie te maken. Wat betreft mogelijke nieuwe energiebronnen zeggen ze niets uit te sluiten. De focus ligt voorlopig vooral op zonne- en windenergie (in clusters), waterstof en duurzaam gas.