“Ook als kapper of hovenier moet je digivaardig zijn”

Margreet de Vries
Margreet de Vries
Foto: ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Volgens CodePact, een initiatief van Neelie Kroes, begon de toekomst van jongeren gisteren en zijn digitale vaardigheden onmisbaar in de steeds sneller veranderende samenleving. Margreet de Vries is programma manager van dit initiatief en spreekt met een gevoel van urgentie. “We moeten meegaan met de tijd, waarbij iedereen, dus ook het onderwijs, de ontwikkelingen in de samenleving moet volgen. Deze gaan super snel en over tien jaar tijd ziet de arbeidsmarkt er totaal anders uit.” Hun doelstelling? “400.000 kinderen kennis laten maken met programmeren.”

CodePact is in mei 2015 gestart met de gedachte dat je niet een goed startup-klimaat kunt hebben, als je geen mensen hebt die digitaal goed zijn opgeleid. “Onze focus ligt op de bovenbouw van lagere scholen, want ieder kind heeft digitale vaardigheden nodig, voor welk beroep dan ook. Het gaat er niet om dat elk kind programmeur moet worden, maar je ontwikkelt met programmeren een manier van denken die nodig is in onze huidige maatschappij. Je ontdekt hoe apparaten werken, je gaat je iPhone beter begrijpen en je krijgt meer controle over de digitale wereld. Ieder kind moet leren programmeren in het basisonderwijs, ook als je kapper, hovenier of huisarts wilt worden.”

Er waren volgens Margreet al veel initiatieven, zowel vanuit kleine als grote bedrijven, die lessen organiseren op scholen. Steeds meer bedrijven zien het maatschappelijk belang van digitale vaardigheden in. “CodePact is een samenwerking van verschillende organisaties, groot en klein, van waaruit wij al die initiatieven met elkaar verbinden. We hebben twaalf kernpartners, grote bedrijven, en nog dertig vrienden, kleinere partijen, die ervoor zorgen dat de lessen worden aangeboden. Wij zien het belang en de noodzaak van de krachten bundelen. Het aanbod is momenteel groot en nu mag de vraag komen, zowel vanuit ouders als leraren.”

“Veel ouders zijn van mening dat hun kind geen digitale vaardigheden nodig heeft”

Margreet ervaart regelmatig kritiek, waarbij mensen uiten dat het toch niet alleen om programmeren gaat. “Dit klopt, maar programmeren is een tastbare vaardigheid, zeker als start. Daarbij is programmeren ook leuk en je hebt snel resultaat: je stopt er iets in en er komt iets uit. Kinderen zijn enthousiast. Naast programmeren zou elke les digitaler mogen zijn. Zie het als een rode draad door het onderwijs heen.” Volgens haar hebben ouders nog te weinig zicht op het belang van digitale vaardigheden. “Ze zijn van mening dat hun kind het niet nodig heeft. Als je in de ICT gaat werken, dán is het pas belangrijk. Wij zeggen: het is overal nodig. Elk beroep heeft iets digitaals en dat wordt alleen maar meer. Over tien jaar hebben we totaal andere beroepen dan nu en zijn er dus ook andere vaardigheden nodig. Een goede basis op jonge leeftijd is van groot belang.”

Bron: ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Dat er veel bij komt kijken, ervaart Margreet dagelijks. “Het is een enorme vertaalslag om iedereen mee te krijgen. Er is nog geen cultuur van ‘dit gaan we met z’n allen doen’.” Zowel bij de politiek, als de ouders en de leraren leeft de urgentie nog niet breed, ook al doen veel scholen het wel goed. Afgelopen vier jaar is het voor het kabinet ook lastig gebleken. Het ministerie van Onderwijs is er wel mee bezig, maar het duurt heel lang. We hebben alleen niet nog zeven jaar de tijd. We willen dat alle kinderen digivaardig worden, maar we beginnen met 400.000 kinderen. We zitten nu op 41 procent. Ons uiteindelijke doel is om het hele onderwijs en ook het voortgezet onderwijs klaar te stomen voor de digitale toekomst. CodePact moet je echt zien als een bewustwordingscampagne met concrete acties, zoals het oproepen van de politiek om in actie te komen.”

CodePact volgt de huidige formatie op de voet. “We hebben het voornemen om alle (nieuwe) Kamerleden met hun kinderen een keer een programmeersessie aan te bieden in de Kamer, zodat ze zelf kunnen ervaren hoe eenvoudig en leuk het is. En wat betreft het structureel aanbieden van digitale vaardigheden in het onderwijs hebben we de toezegging van de partijen D66, ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA en SP, die tijdens een debat allemaal volmondig ‘ja’ hebben gezegd tegen onze plannen. Die toezegging ligt er en we gaan hen verder helpen om het waar te maken, zonder daarbij alleen naar het onderwijs te wijzen.”