NOC*NSF roept sport op tot naleving coronaregels

Foto: ANP

Sportkoepel NOC*NSF roept samen met de sportbonden alle sportorganisaties en sporters op de maatregelen tegen het coronavirus in de sport strikt na te leven. “Het is cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij sportclubs mogelijk te houden”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel daarover.

“We roepen iedereen daarom dringend op om het coronatoegangsbewijs bij de ingang van sporthal, clubhuis en de kantine goed te controleren”, voegt hij daaraan toe. “En verder vragen wij iedereen zich goed te houden aan de basisregels zoals handen wassen, voldoende frisse lucht en afstand houden.”

Uit peilingen gedaan in de afgelopen weken blijkt volgens NOC*NSF dat het controleren van het coronatoegangsbewijs na een moeizaam begin goed door de sportclubs is opgepakt. Voldoende is het volgens de sportkoepel echter nog niet. Uit recente cijfers blijkt dat bij 35 procent van de bezoekers aan een sportkantine nog niet wordt gecontroleerd.

Van den Tweel: “We zijn het met het kabinet eens dat dit in tijden van oplopende besmettingscijfers en oplopende opnames in de zorg nog onvoldoende is. Willen we de besmettingen beteugelen en ingrijpender maatregelen voorkomen dan is naleving van de regels voor sporten tijdens corona en de controle daarop essentieel.”

NOC*NSF wil ook medewerking van de sporters zelf bij het naleven van de regels.