Westerse landen: Russen en Belarussen uit mondiale sportbesturen

Foto: ANP

Westerse landen willen dat internationale sportbonden Russische en Belarussische afvaardigingen uit hun bestuur verwijderen. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel Russische en Belarussische sporters en teams al te maken met beperkingen, maar een groep van 35 landen inclusief Nederland wil dat er op bestuurlijk niveau meer consequenties komen. Dat komt naar voren in een verklaring van de Amerikaanse overheid.

Ook onder meer Australië, Groot-Brittannië, Zuid-Korea en veel lidstaten van de Europese Unie ondertekenden de verklaring. China, India en landen in Latijns-Amerika en Afrika ontbraken in de lijst met ondertekenaars, die sportorganisaties ook oproepen te stoppen met het uitzenden van hun wedstrijden in Rusland en Belarus. Internationale sportbonden, ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zouden afvaardigingen uit die landen op bestuurlijk niveau moeten weren. Nu heeft het IOC nog twee stemgerechtigde leden uit Rusland en twee ereleden uit het land.

De Russische ambassade in de VS noemde de oproep “Russofoob”. “Sport moet buiten de politiek blijven.”