Op 25 november kleurt heel Nederland oranje, maar niet (alleen) voor het WK voetbal

Foto: UnWomen

De internationale dag tegen geweld tegen vrouwen is op 25 november. Ieder jaar start op die dag de wereldwijde campagne Orange the World, om daar aandacht voor te vragen. Dat is hard nodig, want één op de drie vrouwen maakt geweld mee in haar leven. In Nederland is dat zelfs 45 procent. De kleur van de campagne is oranje, dat staat voor een dageraad in een wereld zonder geweld tegen vrouwen. Daarom zullen op 25 november zo’n 200 gemeenten en provincies een gebouw of object oranje uitlichten, of de Orange the World vlag hijsen. Toevallig is dit ook de dag dat het oranje elftal speelt voor het WK.

Orange the World

De Orange the World campagne is jaarlijks van 25 november tot 10 december. De tussenliggende dagen zijn de ‘16 Dagen van Actie’ tegen geweld tegen vrouwen. In 2022 vindt de nationale aftrap van Nederland plaats in de gemeente Almere op 25 november, en is de nationale afsluiting in de provincie Utrecht op 10 december.

#Medestander Pledge 

Het thema dit jaar is medestanders. Orange the World-ambassadeur Olcay GülsenIedereen in onze samenleving kan iets doen tegen geweld tegen vrouwen. Niet alleen door het bespreekbaar te maken, maar ook als je iets ziet gebeuren op straat, in de winkel of in je buurt, kun er iets van zeggen. Zonder dat we steeds maar blijven denken dat het privé is. Want er is niets privé aan geweld tegen vrouwen!” Daarom wordt iedereen opgeroepen om medestander te worden, door de #Medestander Pledge te ondertekenen. “Inmiddels zijn er al meer dan 3.000 medestanders. Ik hoop dat dat het minstens 30.000 medestanders worden, en liever nog 300.000. Want als iedereen zich inzet kunnen we geweld tegen vrouwen en meisjes samen uitbannen”, zegt Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland.

Steeds meer orange koorts in Nederland

De campagne breidt steeds verder uit in Nederland. In 2016 deed ons land voor het eerst mee, met alleen het EYE in Amsterdam oranje uitgelicht en een paar berichtjes in de pers. Inmiddels worden overal in het land acties georganiseerd, door provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Nieuwe organisaties hebben zich aangesloten; meer dan duizend vrijwilligers in het hele land organiseren activiteiten. De hashtag #OrangeTheWorldNL is al een paar jaar trending op sociale media op 25 november. En naast honderden berichten in lokale en regionale pers besteden Margriet, Libelle, Flair en Nouveau een special aan Orange the World, en wordt de Margriet Winterfair oranje uitgelicht.

Iedereen kan iets doen om geweld te voorkomen en bestrijden

In 2022 draait de campagne om het voorkomen van geweld, door medestander te zijn. Veel mensen zijn zich er niet van bewust, maar iedereen kan iets doen tegen geweld tegen vrouwen. De campagne en de aftrap staan in het teken van wat je in je eigen omgeving in je dagelijks leven zelf kunt doen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Als individu, professional, organisatie, bedrijf of overheid. Daarbij worden mannen en jongens uitdrukkelijk uitgenodigd, want geweld tegen vrouwen is geen vrouwenprobleem. We roepen iedereen op om zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl.

Juist nu veel kansen voor politieke actie

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkt intussen aan een nieuwe Emancipatienota en aan een Nationaal Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag, met advies van Regeringscommissaris Mariëtte Hamer. Zij is te gast bij de afsluiting op 10 december. Minister Wopke Hoekstra heeft aangekondigd met een Feministisch Buitenlandbeleid te komen, waarin het bestrijden van geweld een belangrijke pijler is. “Er liggen momenteel allerlei kansen om echt werk te maken van het bestrijden, maar vooral ook het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes. We hopen dat er behalve mooie woorden ook echte daden en een bijbehorend budget komen”, aldus Cornelissen.

Voortgang, maar niet overal

Ook internationaal breidt de Orange the World campagne uit. Er zijn enerzijds hoopgevende ontwikkelingen, zoals het voorstel voor een EU-richtlijn om geweld tegen vrouwen te bestrijden, de opstand tegen het onderdrukkende regime in Iran en diverse landen die in het afgelopen jaar wetgeving aannamen om geweld tegen vrouwen strafbaar te maken. Anderzijds nam geweld tegen vrouwen in sommige landen toe; in Afghanistan zijn vrouwen vogelvrij sinds de val van Kabul en uit Oekraïne komen vele berichten van vrouwen in bezette gebieden of die op de vlucht zijn en die zijn verkracht of geweld meemaken. Daarom zamelen we tijdens de Orange the World campagne ook geld in om direct in te zetten waar dit het hardste nodig is om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.

Landelijke aftrap: Almere

De nationale aftrap van Orange the World 2022 is vrijdag 25 november in het stadhuis van Almere. De dagvoorzitter van de aftrap is Annemarie Jorritsma (oud-burgemeester Almere en Eerste Kamerlid). Wethouder Froukje de Jonge opent de campagne. UN Women Nederland directeur Marije Cornelissen interviewt Olcay Gülsen. Na de inleidingen zullen er drie panelgesprekken zijn waarin sprekers dieper ingaan op het onderwerp van de campagne, waarna met een druk op de knop het gemeentehuis oranje uitgelicht wordt.

Slotbijeenkomst in Utrecht

De nationale afsluiting van de campagne in 2022 is in het provinciehuis van Utrecht. Na een interactieve receptie volgt een gevarieerd programma waar onder andere Mariëtte Hamer, de Nederlandse regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, spreekt.