8 maart Internationale Vrouwendag, is dat nu nog steeds nodig?

Foto: Vonecia Carswell via Unsplash

Het is vandaag Internationale vrouwendag. Ieder jaar krijgt deze dag veel aandacht maar niet iedereen weet wat Internationale Vrouwendag is en hoe deze speciale dag is ontstaan. En is het eigenlijk nog wel nodig?

Een stukje historie 

Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 8 maart, op die dag in 1908 vond de eerste staking door vrouwen plaats. Vrouwen in New York stonden op die datum op tegen de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. De staking vormde de start van de emancipatie van de vrouw in de Westerse wereld. In het begin was de verbetering van vrouwenrechten, vooral het vrouwenkiesrecht, het doel. De Duitse vrouwenactiviste Clara Zetkin droeg in dit kader op de Internationale Vrouwenconferentie in 1920 aan om 8 maart om te dopen tot Internationale Vrouwendag. Negen jaar na de vrouwenstaking in New York kwamen vervolgens ook vrouwen in Sint-Petersburg op voor betere omstandigheden in de textielindustrie.

De eerste vieringen van Internationale Vrouwendag vonden dus plaats in 1911, en in de jaren erna groeide het aantal manifestaties gestaag. Internationale Vrouwendag op 8 maart was geboren. De dag staat sindsdien in het teken van solidariteit onder vrouwen, het opkomen voor de rechten van de vrouw en het zorgen voor verbetering van de levens van meisjes en vrouwen over de hele wereld. Over de hele wereld wordt de Internationale Vrouwendag gevierd, vaak met demonstraties en conferenties waarbij vrouwen vanuit verschillende landen en culturen samenkomen.

Maar is dat allemaal nog wel nodig? 

Nou, als je de actualiteit mag geloven, komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat mannen een hoger salaris hebben. Mannen werken vaak fulltime en werken meestal buiten de deur. Vrouwen werken vaker parttime, zorgen voor het huishouden en voor de kinderen en het salaris dat zij verdienen is vaak lager. Hierdoor is het voor sommige vrouwen lastiger om economisch zelfstandig te zijn. En dat geldt natuurlijk nog veel meer in andere delen van de wereld. En wat denk je van het alsmaar toenemende seksueel misbruik van vrouwen, stijgend huiselijk geweld en groeiend grensoverschrijdend gedrag? Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Woman.Inc geeft de stand van zaken wat betreft gelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland weer:

Op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen staat Nederland bijvoorbeeld op een treurige 28e plaats. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is financieel afhankelijk van een partner of de overheid en vrouwen besteden anderhalf keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken (huishouden, kinderen, mantelzorg) als mannen (26 versus 17 uur per week). Helaas verdienen vrouwen per uur gemiddeld 13 procent minder dan mannen. Vrouwen leven langer dan mannen, maar brengen gemiddeld 18 jaar door in slechte gezondheid. Voor mannen is dit gemiddeld 15 jaar. Elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. In 6 van de 10 gevallen van femicide is de vermoedelijke dader haar (ex-)partner. In de top-10 meest gevraagde talkshowgasten staat 1 vrouw. 27 procent van de deskundigen (bijvoorbeeld wetenschappers, woordvoerders of experts) in nieuws- en actualiteitenprogramma’s is vrouw. En ongeveer 13 procent van de collectiestukken in Nederlandse museumzalen is door een vrouw gemaakt.

Waar ben jij op 8 maart? 

Over de hele wereld wordt de Internationale Vrouwendag gevierd, vaak met demonstraties en conferenties waarbij vrouwen vanuit verschillende landen en culturen samenkomen. Wil jij ook je steentje bijdragen? Hier zie je wat er in Nederland allemaal gebeurt op 8 maart.