Chantal Korteweg, UN Women vertegenwoordiger in NY

Afgelopen jaar heeft UNWomen ambassadeur Chantal Korteweg een bijzondere speech gegeven in New York. Als Director Inclusive Banking ABNAMRO heeft ze als doel om financiële producten en diensten toegankelijker te maken voor vrouwelijke klanten, maar het is ook haar persoonlijke missie om vrouwen financieel bewuster en onafhankelijker te maken. ShortsTV & Ziggo showt deze speech en produceert een interview op 7 maart tijdens het TV programma Unwomen & Movies, gepresenteerd door Rene Mioch.

Persoonlijke missie

Op financieel gebied is er nog veel ongelijkheid, zelfs anno 2024. Chantal begint haar speech met een aantal statistische gegevens. “Mijn 9-jarige dochter zal gedurende haar leven veertig procent minder pensioen opbouwen dan mijn zoon. Als ze een eigen bedrijf opzet, dan zijn haar kansen om investeerders te vinden dertig procent kleiner in vergelijking tot mijn zoon. Als ze een baan krijgt, dan verdient ze veertien procent minder, simpelweg omdat ze een meisje is en ze misschien moeder zal worden. En in veel andere landen is de financiële ongelijkheid nog groter. Mijn dochter is zich niet bewust van die ongelijkheid, dus ben ik hier om ervoor te zorgen dat zij en ook andere dochters niet negatief beïnvloed worden door deze financiële verschillen tussen vrouwen en mannen.” Het is inmiddels dus de persoonlijke missie van Chantal om vrouwen financieel bewuster, veerkrachtiger en onafhankelijker te maken, waardoor ze met meer keuzevrijheid hun volledige potentieel op het werk en in het leven kunnen bereiken. Dat zal niet alleen de levensstandaard van hun gezinnen verbeteren, maar ook leiden tot economische groei, meer banen en meer innovatie.

Sociale rechtvaardigheid

Met een opleiding rechten als basis, heeft Chantal sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel staan. De afgelopen 10 jaar heeft ze vol passie gewerkt aan vrouwelijk leiderschap en genderfinanciën. Ze initieerde het partnerschap Fempower Your Growth, een initiatief van de Nederlandse financiële sector, dat de werelden van bankiers en vrouwelijke ondernemers met elkaar verbindt. Ook was ze lid van de adviesraad van NABC (Netherlands Africa Business Council). Als Director Inclusive Banking en Social Impact bij ABN AMRO heeft Chantal dus als taak om bankproducten en -diensten inclusiever en toegankelijker te maken voor vrouwen en anderen. Daarnaast is ze lid van de ethische commissie van ABN AMRO en werd ze in 2022 genomineerd als 1 van de 50 Nederlandse vrouwelijke leiders in duurzame financiering en als 1 van de 30 Nederlandse inclusieve leiders.
“We hebben vele stakeholders nodig die samenwerken op dit onderwerp. Alleen dan kunnen we gendergelijkheid en inclusief bankieren versneld bereiken. Belangrijke stakeholders die dit initiatief ondersteunen zijn de raad van bestuur van ABN AMRO, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, ceo’s en medewerkers van andere banken, netwerkorganisaties zoals WOMEN Inc. en ministeries.”

Samenwerking & Code V

Om vrouwelijk ondernemerschap te versnellen is door Chantal Code-V geïnitieerd. Code-V heeft als doel het groeilandschap voor vrouwelijke ondernemers in Nederland te ondersteunen en versnellen door een groot aantal publieke en private partijen, waaronder banken en verschillende type financiers te laten samenwerken aan een inclusief ecosysteem. Het initiatief bestaat uit drie hoofdonderdelen: Inzichten verkrijgen, Interventies doen en Investeren. Om uiteindelijk gericht en effectief te kunnen investeren moeten de barrières die vrouwen momenteel ervaren bij het ondernemen, worden weggenomen. Op dit moment zijn er 13 landen wereldwijd die op basis van gender hun financiële data analyseren, en Nederland hoort daar niet bij.

De kracht van het verschil

Volgens Chantal is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn op en in zijn of haar werk. “Een organisatie moet een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij en van haar klanten en stakeholders. Het is ook belangrijk dat er een ‘sense of belonging’ is, waarin verschillen tussen mensen er mogen zijn en het uitgangspunt is: de kracht van het verschil.”

Hoe kan het Nederlandse bedrijfsleven inclusiever worden? “Nederlandse banken en bedrijven zouden moeten gaan rapporteren op D&I in de breedste zin van het woord. Dus ook op doorgroei, salariskloof, promoties en beoordelingen. Daarnaast moeten bedrijven gaan nadenken over D&I door de hele keten heen, dus ook richting hun toeleveranciers en klanten.” Ook ziet Chantal een rol voor Den Haag. “De overheid zou een rol moeten spelen in het opstellen van richtlijnen en het vragen van data en rapportage, zodat de voortgang gemeten kan worden.”

Vrouwelijke voorbeelden

Op de vraag aan Chantal wie haar vrouwelijke rolmodellen zijn, antwoordt ze Pipi Langkous. Pippi Langkous zegt: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Daarnaast laat ze zich inspireren haar zus en door de voormalig premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern.
“Ardern vanwege hoe ze haar menselijkheid laat zien in haar werk, waaronder haar moederschap en vrouwelijkheid. En haar zus die een carrière als gynaecoloog nu gaat inruilen voor een bestuurdersrol van het ziekenhuis.” Na het bekijken van de speech van Chantal Kortweg kun je concluderen dat ook zij een rolmodel voor vele vrouwen is.

Interesse om de TV uitzending op 07 maart bij te wonen? Dat kan via deze link: Female Leaders Club/ event