Noodopvang asielzoekers in voormalige marinierskazerne Vlissingen

Foto: ANP

De voormalige marinierskazerne in Vlissingen wordt ingericht voor de tijdelijke noodopvang van maximaal 350 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van het Rijk voor opvang in de leegstaande kazerne aan de Oosterhavenweg. De opvang is voor maximaal zes maanden met als einddatum 1 juli 2022.

In de eerste helft van december organiseert de gemeente samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers. Het COA zorgt voor de opvang, huisvesting, zorg, begeleiding en bewaking van de vluchtelingen op het terrein. Daarbuiten handhaaft de politie. De eerste vluchtelingen worden begin januari verwacht.

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol door een hoge instroom en omdat statushouders moeizamer dan eerder doorstromen naar reguliere huisvesting. Het COA zoekt daarom overal in het land naar extra capaciteit.