Waterschap Zeeland in staat van paraatheid

Foto: ANP

Waterschap Scheldestromen in Zeeland is in staat van paraatheid voor de hoge zeewaterstand die in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt verwacht. Bij Vlissingen wordt rond 03.30 uur een waterstand van 3,34 meter boven NAP verwacht, terwijl storm Eunice het water ook nog eens verder zal opstuwen.

Het maatregelenplan hoogwater van Scheldestromen treedt in werking als de waterstand bij Vlissingen hoger wordt dan 3,30 meter boven NAP. Medewerkers staan klaar voor noodzakelijke opruimwerkzaamheden en dringende inspecties. Aangespoelde rommel kan voor schade aan waterkeringen zorgen. De Panoramaweg in Breskens wordt vrijdagavond gesloten. Dat zal waarschijnlijk tot zaterdagmorgen duren.

In West-Zeeuws-Vlaanderen, bij Vrouwenpolder en bij de duinen van Kop van Schouwen, voorziet het schap veel duinafslag. Storm Corrie van twee weken geleden had daar ook al schade veroorzaakt. Het schap houdt de duinenrijen scherp in de gaten, maar denkt niet dat de waterveiligheid in het geding zal raken. Er wordt wel nieuwe schade verwacht. Scheldestromen controleert vrijdagmiddag of alle coupures in dijken en kades gesloten zijn.