Elektriciteit uit vervuilende kolen in Nederland bijna verdubbeld

Foto: ANP

De hoeveelheid elektriciteit die werd opgewekt met kolen is in het derde kwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is een tegenvaller voor de Nederlandse milieu-ambities, want kolen zijn veruit de vervuilendste brandstof voor elektriciteitscentrales. Ook de opwek van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen groeide, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau steeg de productie van elektriciteit uit kolen in de maanden juli, augustus en september met 96 procent tot 4,5 miljard kilowattuur. De gasprijzen stegen in die maanden al zo sterk dat gasgestookte centrales bijna de helft minder elektriciteit produceerden dan een jaar eerder. Dat gat werd deels opgevuld door elektriciteit uit kolen, waar bij verbranding bijna twee keer zoveel CO2 vrijkomt als bij aardgas.

Nederland heeft nog vier kolencentrales. Onlangs werd bekend dat het kabinet honderden miljoenen euro’s uittrekt om de Onyx-kolencentrale in Rotterdam versneld te sluiten. Dat is nodig om de uitstoot van CO2 met een kwart te verlagen ten opzichte van 1990, een doelstelling die de rechter Nederland oplegde in de bekende Urgenda-zaak.

Ook hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolens, zonnepanelen en biomassa, leverden in het derde kwartaal meer elektriciteit op. Hier ging het om een toename van 31 procent tot in totaal 10 miljard kilowattuur, onder andere doordat meer zonneparken en windmolenparken in gebruik zijn genomen. Hernieuwbare energie was daarmee een iets grotere bron van elektriciteit dan aardgas, meldt het CBS.

Nederland importeerde ook veel meer elektriciteit dan een jaar eerder. De hoeveelheid stroom van over de grens steeg met twee derde. Dat kwam onder andere doordat kerncentrales in België, Frankrijk en Duitsland relatief goedkoop elektriciteit konden leveren, maar deze landen wekken ook relatief veel elektriciteit op met kolen. Per saldo werd Nederland in het derde kwartaal een importeur van elektriciteit, terwijl het een jaar eerder nog meer exporteerde dan importeerde.