Internationale Vrouwendag: Vrouw.nieuws.nl en mediaplatform VIDM starten met videoportretten van inspirerende vrouwen

Foto: Vrouw.nieuws.nl

Het is Internationale Vrouwendag. Dat deze dag nog hard nodig is, blijkt onder meer uit een recent uitgevoerd onderzoek dat aantoont dat er nog steeds beduidend minder vrouwen in de media worden getoond dan mannen. Vrouw.nieuws.nl vindt dat het hoog tijd is dat daar verandering in komt en gaat in samenwerking met het mediaplatform Vaker in de Media (VIDM) videoportretten van inspirerende vrouwen maken. “Ik hoop dat onze portretten andere media inspireren om meer diversiteit te laten zien.”

Met het aandeel vrouwen in de media is het bedroevend gesteld. Zo blijkt uit een onderzoek dat het marktonderzoeksbureau Motivaction in samenwerking met journalistieke opleidingen uitvoerde, dat slechts dertig procent van de gasten in praatprogramma’s vrouw is. De research werd gedaan in opdracht van Het Grote Gala van de Media, dat afgelopen maandagavond werd gehouden. Tijdens het evenement vertelde onderzoeker Pieter Paul Verheggen dat als vrouwen wel te gast zijn, hoofdzakelijk typische vrouwenonderwerpen worden aangesneden. Denk hierbij aan het glazen plafond en de balans tussen werk en privé. Een ander opmerkelijke constatering is dat van alle experts die in de media aan het woord komen, slechts twaalf procent vrouw is.

Zorgelijk volgens Janneke van Heugten, oprichter van VIDM, een mediaplatform dat in het leven is geroepen om het voor journalisten laagdrempelig te maken om in contact te komen met een brede diversiteit aan potentiële interviewkandidaten: “Wat in de media voorbijkomt, heeft invloed op hoe wij naar onszelf kijken en hoe wij anderen zien. Immers, you can’t be what you can’t see. De experts die nu in de media aan het woord komen, mogen een betere representatie zijn van de Nederlandse bevolking.”

Videoportretten van inspirerende vrouwen

Vrouw.nieuws.nl en VIDM streven daarom een meer realistische afspiegeling van de samenleving in de media na. Vrouw.nieuws.nl zal daarom vanaf nu volledig in het teken staan van videoportretten van de meest inspirerende vrouwen. Verwacht een divers pallet aan vrouwen die zowel over maatschappelijke- als zakelijke onderwerpen zullen spreken. Deze portretten worden ook overzichtelijk getoond op ons videoplatform VNieuws.nl.

“Het doel van onze samenwerking is de zichtbaarheid van vrouwen in de media te promoten en andere redacties hiermee te inspireren”, aldus head of content van Nieuws.nl Josefine Ezinga van Asdonk. Van Heugten vult haar aan: “Door de samenwerking met Nieuws.nl betreden meer verschillende rolmodellen het mediapodium. Ik hoop dat de interviews een springplank voor de experts gaan worden en we zo ook in andere media meer diversiteit gaan zien.” Ze vervolgt: “Nieuws.nl heeft de ambitie om meer te zijn dan een best practice op gebied van diversiteit in de media.”