Drinkgedrag onder jongeren: wat en waar drinken ze?

Foto: Pixabay

De leeftijdsgrens voor alcoholgebruik is in 2014 verhoogd van zestien naar achttien jaar, maar zijn jongeren hierdoor minder gaan drinken? Volgens onderzoek van Trimbos Instituut geen druppel minder. Veertien procent van de drinkende jeugd nuttigt zelfs meer dan twintig glazen in het weekend. Op welke plek worden deze glazen alcohol genuttigd en wat drinken zij graag?

Het antwoord op deze vragen kwam in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2016 aan de hand van een online onderzoek naar het drinkgedrag van jongeren. Hier deden in totaal 3.998 jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar uit heel Nederland aan mee. De inzichten ten aanzien van alcoholconsumptie zijn uiteindelijk gebaseerd op de jongeren die aangeven te drinken, in totaal 2.596. De rest (35 procent) gaf aan nooit te drinken.

Populairste plek

Tweederde van de jongeren gaf aan dat zij alcoholische drankjes bij vrienden thuis drinken. Zestig procent van hen drinkt thuis bij hun ouders alcohol. De kroeg of het café is daarna de meest populaire plek om alcohol te nuttigen, gevolgd door huisfeestjes, clubs en discotheken.

Het hoogst aantal alcoholische consumpties per jongere per bezoek wordt genuttigd in een club of discotheek, namelijk 11,2 glazen op een avond. Daarna volgen huisfeestjes met een gemiddelde van 10,8 glazen per bezoek. Ook in een loods, honk of soos nemen jongeren veel alcoholische versnaperingen (10,4 glazen per bezoek).

Het meest frequent

Waar drinken jongeren het meest frequent alcohol? Jongeren die op zichzelf wonen drinken relatief vaak thuis: 55 procent drinkt een of meerdere keren per week thuis. Iets meer dan de helft van hen drinkt een of meerdere keren alcohol bij een studentenvereniging of op het werk/bij een bijbaantje.

Het aandeel jongeren dat alcohol nuttigt bij de twee laatstgenoemde plaatsen is overigens klein. Slecht negen procent van de jongeren drinkt bij een studentenvereniging en zes procent drinkt op het werk of bij een bijbaantje.

Bier het populairst

Als we kijken naar wat het meest gedronken wordt onder jongeren staat bier met 69 procent op nummer een. Andere populaire drankjes onder jongeren zijn mixdrankjes (44 procent), wijn (43 procent) en sterke drank (32 procent). Ook speciaal bier, zoals La Chouffe bier, wordt onder jongeren gedronken. Jongens drinken vaker bier dan meisjes, terwijl meisjes vaker wijn drinken dan jongens.

Tenslotte geven jongeren aan dat ze in hun eigen omgeving alcohol drinken gezellig, gemakkelijk goedkoop, veilig en vertrouwd vinden. Thuis drinken doen ze vooral gedurende speciale gelegenheden, zoals tijdens feesten en in de weekenden. Opvallend is dat veel jongeren aangeven dat ze het veiliger vinden om thuis te drinken omdat er dan minder kan gebeuren, er bekenden bij zijn en dat ze meer controle hebben over het drinken.