Amsterdam wil erfpacht Slotervaart stopzetten

Foto: ANP

Het Amsterdamse stadsbestuur wil een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het failliete Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders begint een procedure om het recht van erfpacht te beëindigen. Daardoor komt het gebouw volledig in handen van de gemeente, schrijven de verantwoordelijke wethouders aan de gemeenteraad.

De gemeente vreest dat onder druk van de markt de maatschappelijke en zorgfuncties in het gebied verdwijnen. De huidige erfpachter zal schadeloos worden gesteld op basis van de Onteigeningswet.

De curatoren zijn echter bang dat bij onteigening de schuldeisers niet al hun geld terugkrijgen. De volledige betaling aan die crediteuren, en die wordt geschat op 45 miljoen euro, staat dan op de tocht. De curatoren stellen daarom in een reactie op het plan dat ze de gemeente Amsterdam aansprakelijk stellen voor het bedrag dat de schuldeisers zullen mislopen.

Meerdere partijen hebben interesse getoond in het ziekenhuis. Vastgoedonderneming Zadelhoff maakte vorige week bekend dat het de aandeelhouders een nieuwe lening wil verstrekken om de schuldeisers af te betalen en het pand een nieuwe zorgbestemming te geven. Het voornemen van de gemeente valt hun rauw op het dak. Ze vrezen voor lange en complexe juridische procedures en zeggen juist dat ze beogen ,,een medisch zorgcomplex tot bloei te brengen dat geheel past binnen de huidige bestemming”.

Volgens een woordvoerster van de gemeente is het niet eerder voorgekomen dat de gemeente het recht van erfpacht beëindigt. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen.