Wat leeft er in zorgverzekeringland? Een update!

Foto: Pexels

De anticonceptiepil komt voorlopig niet terug in de basisdekking van de zorgverzekering. Deze week werd hierover gestemd in de Tweede Kamer en was er geen meerderheid voor terugkeer van de pil in het basispakket. Coalitiepartijen vinden de kosten van de anticonceptiepil al laag genoeg. Vrouwen kunnen de pil prima zelf betalen, stellen ze. Wat leeft er nog meer in zorgverzekeringland?

Voorstel Ploumen

Het is volgens PvDA-kamerlid Ploumen belangrijk dat de pil voor alle vrouwen wordt vergoed door de basisverzekering. Er zou geen financiële drempel moeten zijn als ze zich willen behoeden voor een ongewenste zwangerschap. Zowel gynaecologen als abortusartsen ondersteunen haar in haar voorstel. Ze gaat nog verder, namelijk dat het niet vergoeden van de pil voor een ongelijkheid tussen man en vrouw zorgt. Het zijn de vrouwen die betalen voor deze vorm van anticonceptie, terwijl mannen er ook bij betrokken zijn.

Premie basispakket

Momenteel betaalt een vrouw gemiddeld tussen de dertig en vijftig euro per jaar voor de pil. De regeringspartijen, SGP en PVV vinden dit een aanvaardbaar bedrag. De premie voor een basispakket ziektekosten ligt tussen de 121 en 134 euro per maand. Dit verschilt per verzekeraar. Met de basisverzekering ben je onder andere verzekerd tegen kosten voor de huisarts, zorg en verblijf in ziekenhuizen en medicijnen. Het pakket aan zorg dat wordt vergoed is gelijk bij alle zorgverzekeraars. Per kalenderjaar kan dat (iets) veranderen.

Zorgverzekering vergelijken

Het is zinvol om elk jaar je bestaande zorgverzekering te vergelijken met andere aanbieders. Ook voor 2020 is het belangrijk om dit te doen. Welke veranderingen voor de zorgverzekering zijn er nu al bekend voor het komende jaar? Zorgverzekeraars mogen nog maximaal vijf procent korting op de basisverzekering geven. Het eigen risico blijft ook in 2020 385 euro voor alle verzekerden. Vrijwillig verhogen blijft mogelijk en het eigen risico geldt niet voor de huisarts. Er is in het regeerakkoord afgesproken dat het gelijk blijft tijdens de gehele regeerperiode.

Uitbreiding basispakket 2020

Het basispakket in 2020 op een aantal punten uitgebreid, te weten logeervergoeding (75 euro per nacht) bij aaneengesloten behandeling zonder opname, zorg door specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten en ruimte voor nieuwe behandelingen en medicijnen in het pakket, mits goedgekeurd door Zorginstituut Nederland.

Korting gemeentelijke zorgverzekering

Zorgverzekeraar CZ gaat stoppen met het geven van kortingen op de gemeentelijke zorgverzekering voor mensen met een minimuminkomen. Deze maatregel geldt voor heel Nederland, aldus de woordvoerder van CZ, Marie-José van Gardingen. Vele tienduizenden Nederlanders zullen van deze maatregel de dupe zijn. Door het wegvallen van de korting betalen zij in 2020 tot ruim honderd euro meer aan zorgpremie voor hun basisverzekering. Dat bedrag kan nog hoger uitvallen als de basispremies volgend jaar stijgen.