IND wees laatste beroep Bahreinse asielzoeker af

Foto: ANP

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft vorig jaar een verzoek van een Bahreinse asielzoeker om niet te worden uitgezet op het laatste moment afgewezen. Een document dat Ali Mohammed al-Showaikh indiende waaruit zou blijken dat hij niet veilig zou zijn in zijn thuisland, werd niet door de IND gewogen.

Dat staat in een rapport van de Inspectie Justitie & Veiligheid, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS.

Al-Showaikh werd vorig jaar nadat hij was uitgezet meteen aangehouden. In mei van dit jaar meldde Amnesty dat hij is veroordeeld tot levenslang wegens “terroristische activiteiten”.

De dag voor zijn uitzetting diende Al-Showaikhs advocaat nog een Arabisch document in, waaruit zou blijken dat hij door de autoriteiten in Bahrein in verband werd gebracht met terroristische activiteiten. De IND nam het document niet meer mee in de afweging, omdat het onvertaald was en kort voor de uitzetting werd overlegd.

De Inspectie keek in het onderzoek alleen of de procedure correct was gevolgd, niet of Al-Showaikh misschien toch recht had op asiel. Ze concludeert ook dat Al-Showaikhs advocaat niet alle mogelijkheden in de procedure heeft benut.

De 27-jarige Bahreiner was naar Nederland gevlucht uit angst dat hij zou moeten boeten voor de politieke activiteiten van zijn broer. Die had al eerder de wijk genomen naar Duitsland en daar asiel gekregen omdat hij zich verzette tegen het regime in de Golfstaat. Dat beschouwt hem als een terrorist.

Voor de eerste asielaanvraag baseerde de advocaat van de Bahreiner zich op informatie over de gevaren voor politieke activisten en hun familieleden. In de tweede aanvraag werd dus een document ingediend dat specifiek van betrekking was op Al-Showaikh, maar dat werd uiteindelijk niet meegewogen.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt dat er een “cruciale fout” is gemaakt door niet alle informatie mee te wegen. “En we weten nu wat daar de vreselijke gevolgen van zijn.”