Aantal startende ondernemers in Nederland op recordhoogte

Foto: Unsplash.com

Op 1 januari 2020 is de grens van 2 miljoen ondernemingen in Nederland gepasseerd. Nooit eerder waren er zo veel bedrijven en 2019 kende een gigantische groei in inschrijvingen. Het aantal bedrijven nam met 5 procent toe, een groei van bijna 100.000 nieuwe inschrijvingen. Dit staat beschreven in het jaaroverzicht 2019 gepubliceerd door de Kamer van Koophandel.

Toenemend aantal ZZP’ers

De sterke groei is voornamelijk toe te wijzen aan het toenemend aantal ZZP’ers in Nederland. Het aantal fulltime ZZP’ers groeide in 2019 met 6 procent tot meer dan een miljoen. Ook het aantal parttime ZZP’ers steeg hard met 11 procent tot ruim 185.000 ondernemingen. Bij de inschrijving in het Handelsregister kunnen parttime ondernemers aangeven dat ze minder dan 15 uur per week ondernemen. Het aantal mkb’ers is minder hard gegroeid met 0,3 procent. In alle Nederlandse provincies groeit het aantal ondernemers. De groei is het steilst (7 procent) in Flevoland en Zuid-Holland en Limburg is de hekkensluiter met een groei van 3 procent.

Ondernemen op jongere leeftijd

De gemiddelde leeftijd van starters is gedaald, van gemiddeld 36 jaar in 2018 tot gemiddeld 35 jaar in 2019. Per provincie liggen deze leeftijden niet zo ver uit elkaar. De gemiddelde leeftijd van alle Nederlandse ondernemers is nog steeds 46 jaar. Een verklaring voor de dalende leeftijd van startende ondernemers is onder andere te vinden in de opkomst van platformen als Temper en Deliveroo. Deze platformen werken met freelancers die een KvK inschrijving nodig hebben om te kunnen werken.

Voordelen ZZP’er worden

Jongere krijgen steeds vaker uit huis mee dat er voordelen aan het ondernemerschap zitten en ook op het onderwijs is er meer aandacht voor dan ooit. Er zitten vele voordelen aan het werken als ZZP’er. Zo kan een ZZP’er zelf bepalen hoe hij of zij de tijd indeelt en vaak zijn de inkomsten hoger dan in loondienst. Ook zitten er diverse fiscale voordelen aan het ondernemerschap. Zo zijn bedrijfskosten aftrekbaar en zijn er gunstige regelen, waaronder de zelfstandigenaftrek en de starterskorting. Bij aftrekbare kosten kan men bijvoorbeeld denken aan de kosten voor een professionele website laten maken, de kosten van een telefoonabonnement, kantoorartikelen en bijvoorbeeld een nieuwe laptop. Welke kosten aftrekbaar zijn hangt natuurlijk af van de branche waarin de ondernemer actief is.

Ook het aantal faillissementen neemt toe

Niet alleen is er groei in ondernemersland, ook het aantal faillissementen neemt toe met bijna 1 procent: van 3.067 faillissementen in 2018 tot 3.084 in 2019. Het aantal faillissementen is voornamelijk toegenomen in de sectoren zakelijke diensten en bouw. In andere sectoren staan hier weer flinke dalingen tegenover. Zo zijn het aantal faillissementen in de financiële sector, land- en tuinbouw en cultuur, recreatie en sport afgenomen.

Zelf risico dragen

Ondernemers dragen zelf het risico met betrekking tot bijvoorbeeld ziekte of lagere inkomsten. Het is mogelijk om hier een verzekering voor af te sluiten, al hangt hier vaak wel een redelijk prijskaartje aan. Er zijn plannen om een verplichte AOW-verzekering in te voeren voor ZZP’ers waardoor ze verzekerd zijn tegen inkomensverlies in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Alhoewel de meningen hierover verdeeld zijn, lijkt het er wel op dat de verplichte AOV voor ZZP’ers een feit gaat worden. Ook merken veel ondernemers de gevolgen van het corona-virus op de bedrijfsresultaten. Vanuit de overheid zijn er weinig maatregelen waardoor ondernemers vaak aanspraak moeten doen op hun eigen reserves. De hele economie wordt geraakt, in welke hoedanigheid is nog niet zeker.