Vorige week meer mensen overleden

Foto: ANP

Er zijn vorige week opnieuw meer mensen overleden. Naar schatting ging het om 3600 mensen, ruim 200 meer dan een week eerder. De sterfte in week 44 is 700 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Volgens het CBS nam de sterfte vooral toe bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen. Naar schatting overleden bijna 1500 Wlz-zorggebruikers, 200 meer dan de week ervoor. In de overige bevolking overleden ruim 2100 mensen, net iets meer dan in week 43.

De sterfte in week 44 was, net als de week ervoor, vooral hoger dan verwacht bij mensen van 65 jaar of ouder. Er overleden naar schatting 2050 mensen van 80 jaar en ouder en 1150 mensen van 65 tot 80 jaar. Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder vrouwen meer toegenomen dan onder mannen. In week 43 was dat andersom. Ongeveer de helft van de overledenen in week 44 was een man.

Voor week 44 zijn vanuit de GGD’s 285 in het laboratorium bevestigde coronapatiënten als overleden gemeld aan het RIVM (stand 3 november). In week 43 was het aantal 332. Omdat mogelijk niet alle mensen met Covid-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht is voor overlijden aan Covid-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden coronapatiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.