RIVM stelt vaccinatiecijfers bij: 220.000 prikken minder

Foto: ANP

Het geschatte aantal coronavaccinaties is met 220.000 naar beneden bijgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door “een programmeerfout” zijn op 13 april te veel vaccinaties gerapporteerd. Op die dag voerde het instituut een nieuwe rekenmethode in en werden achterstanden weggewerkt. Het aantal gezette prikken schoot in één keer met circa 700.000 omhoog. Een overschatting, zo blijkt nu.

Het RIVM schat na de correctie in dat tot en met afgelopen dinsdag bijna 5,2 miljoen vaccins zijn toegediend. De wijzigingen zijn donderdag doorgevoerd op het coronadashboard van de overheid.

Tijdens het programmeren van de nieuwe rekenmethode is een fout gemaakt, waardoor het aantal gezette vaccinaties door huisartsen en zorginstellingen met zo’n 10 procent is overschat. Voor het totaal aantal gezette vaccinaties, waar dus ook die door bijvoorbeeld de GGD’en bij zijn gerekend, is de overschatting zo’n 4 procent.

Het Outbreak Management Team (OMT) uitte in zijn jongste advies zorgen over het achterblijven van de registratie van het aantal gezette coronavaccins. Volgens het OMT staat naar schatting 70 procent van het aantal gezette vaccinaties in het landelijke vaccinatieregister. 90 procent van die geregistreerde vaccinaties komt van de GGD’en. Vooral van huisartsen en instellingen ontbreekt informatie.

Om toch zo precies mogelijk in te kunnen schatten hoeveel mensen gevaccineerd zijn, maakt het RIVM gebruikt van een schattingsmethode. Die is onder meer gebaseerd op het aantal geleverde vaccins en een inschatting van het percentage vaccin dat wordt verspild (zo’n 1 procent). Het RIVM roept huisartsen en zorginstellingen op achterstallige vaccinregistratie bij te werken.