Raad van State oordeelt over uitbreiding de Efteling

Foto: ANP

De Raad van State komt woensdag met een oordeel over de uitbreidingsplannen van de Efteling. Het attractiepark ontvangt jaarlijks zo’n 5 miljoen bezoekers, maar in 2030 zouden dat er 7 miljoen moeten worden. De gemeente Loon op Zand moet dan eerst wel het bestemmingsplan op orde hebben dat die groei mogelijk moet maken.

In oktober 2020 zag de hoogste bestuursrechter nog gebreken in de plannen. Zo had de gemeenteraad de uitbreiding niet goed onderbouwd, bood het bestemmingsplan te veel ruimte aan de Efteling en waren de gevolgen voor omwonenden en de natuur niet op alle punten goed beoordeeld. Er was bijvoorbeeld niet goed onderzocht in hoeverre de groei leidt tot stikstofuitstoot en wat de gevolgen daarvan zijn voor het nabijgelegen natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen. De gemeente kreeg een halfjaar de tijd om de plannen aan te passen. Dat gewijzigde plan is in februari naar de Raad van State gezonden en die beoordeelt of alle tekortkomingen zijn gerepareerd.

Rond het park moeten extra parkeerplaatsen en verblijfsrecreatie komen. De plannen voorzien ook in aanpassing en uitbreiding van het wegennet. De gemeenteraad van Loon op Zand stemde in 2018 unaniem in met de plannen van het park. Daarop spanden de tegenstanders een rechtszaak aan. Zij zijn bang onder meer bang voor verkeers- en parkeerproblemen en geluidsoverlast en vinden dat hun privacy wordt geschonden omdat hun percelen door de uitbreiding worden omsloten door het park.